Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zespół porozumiewawczy dla okresowej oceny wpływów (..)

Zespół porozumiewawczy dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o.

31 Października 2019

W środę, 30 października br., w siedzibie Urzędu Gminy w Miedźnej, odbyło się 5. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych gmin Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Wilamowice. Posiedzenie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna i Wilamowice, Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2019 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, w tym prace prowadzone w zakresie nadbudowy wałów rzeki Wisły w Rudołtowicach i Goczałkowicach-Zdroju.

Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta. Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego – w IV kwartale 2019 r. i I kwartale 2020 r. – zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

 

do góry