do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

26 Listopada 2019

W poniedziałek, 25 listopada br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

Podczas rozmów szczególną uwagę zwrócono na nieprawidłowości związane z gospodarką odpadami, stwierdzane w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników nadzoru górniczego w ramach postępowań w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej za eksploatację kopalin bez wymaganej koncesji.

Ponadto wymieniono doświadczenia z kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców górniczych prowadzących na terenie województwa opolskiego, rekultywację terenów poeksploatacyjnych z wykorzystaniem odpadów.

Na zakończenie spotkania omówiono zasady dalszej współpracy i wzajemnego informowania o nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

Było to szóste spotkanie zorganizowane w ramach realizacji postanowień porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014r. w Warszawie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00