Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nagroda imienia Haliny Krahelskiej dla wiceprezesa WUG (..)

Nagroda imienia Haliny Krahelskiej dla wiceprezesa WUG Krzysztofa Króla

27 Listopada 2019

26 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Haliny Krahelskiej. Tegoroczne wyróżnienie otrzymał m.in. I Wiceprezes WUG Krzysztof Król, z wykształcenia geolog górniczy, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Praktycznie całe swoje życie zawodowe poświęcił rozpoznawaniu oraz prewencji zagrożeń naturalnych i technicznych, a także przestrzeganiu przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie.

Jest autorem wielu publikacji, prezentacji i analiz w zakresie zagrożeń naturalnych, dotyczących wszystkich rodzajów górnictwa. Jest także współautorem opatentowanej metody „Sposoby obserwacji ścian długich”, za którą otrzymał w 2009 r. wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy w kategorii „Rozwiązania techniczne i organizacyjne”. Z jego inicjatywy zmodyfikowano zasady stosowania „Metody kompleksowej i metod szczegółowych oceny stanu zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego” oraz technologii prowadzenia zamykających ścian zawałowych w warunkach silnego zagrożenia tąpaniami w KWK „Bobrek” w Bytomiu.

Brał udział w pracach komisji powoływanych do zbadania przyczyn i okoliczności wstrząsów i tąpnięć oraz związanych z nimi wypadków. Zasiadał w kapitułach licznych konkursów dotyczących bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie.

Nagroda imienia Haliny Krahelskiej jest przyznawana od 1989 roku za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych oraz popularyzacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem i prawem pracy.

do góry