do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z Przedsiębiorcami i Kierownikami Ruchu Zakładów Górniczych nadzorowanych przez OUG w Poznaniu

21 Listopada 2019

Na zaproszenie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu w siedzibie Urzędu odbyły się dwa spotkania - 19 listopada br.  z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny objęte prawem własności nieruchomości gruntowej oraz 20 listopada br. z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny objęte własnością górniczą.

Podczas obrad omówiono:

  • wypadkowość w górnictwie w latach 2018/19 r. w aspekcie sprawowanego nadzoru ze strony Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu;
  • gospodarowanie złożami kopalin w procesie eksploatacji oraz najczęściej występujące nieprawidłowości, w tym w projektach zagospodarowania złoża;
  • wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznej w aspekcie prowadzenia ruchu zakładu górniczego;
  • obowiązki i zagrożenia wynikające z prowadzenia eksploatacji spod lustra wody koparkami ssąco-refulującymi w odkrywkowych zakładach górniczych;
  • obowiązki KRZG wynikające z rozporządzenia w sprawie zagrożeń naturalnych;
  • zmiany w przepisach wykonawczych wynikających z ustawy Prawo geologiczne
    i górnicze.

Ponadto omówiono zagadnienia prowadzenia ruchu zakładów górniczych w aspekcie stwierdzonych, w trakcie kontroli, nieprawidłowości.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00