Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Przedsiębiorcami i Kierownikami Ruchu (..)

Spotkanie z Przedsiębiorcami i Kierownikami Ruchu Zakładów Górniczych nadzorowanych przez OUG w Poznaniu

21 Listopada 2019

Na zaproszenie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu w siedzibie Urzędu odbyły się dwa spotkania - 19 listopada br.  z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny objęte prawem własności nieruchomości gruntowej oraz 20 listopada br. z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny objęte własnością górniczą.

Podczas obrad omówiono:

  • wypadkowość w górnictwie w latach 2018/19 r. w aspekcie sprawowanego nadzoru ze strony Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu;
  • gospodarowanie złożami kopalin w procesie eksploatacji oraz najczęściej występujące nieprawidłowości, w tym w projektach zagospodarowania złoża;
  • wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznej w aspekcie prowadzenia ruchu zakładu górniczego;
  • obowiązki i zagrożenia wynikające z prowadzenia eksploatacji spod lustra wody koparkami ssąco-refulującymi w odkrywkowych zakładach górniczych;
  • obowiązki KRZG wynikające z rozporządzenia w sprawie zagrożeń naturalnych;
  • zmiany w przepisach wykonawczych wynikających z ustawy Prawo geologiczne
    i górnicze.

Ponadto omówiono zagadnienia prowadzenia ruchu zakładów górniczych w aspekcie stwierdzonych, w trakcie kontroli, nieprawidłowości.

do góry