do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych

09 Listopada 2018

W piątek, 9 listopada br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych. Naradę prowadził dyrektor OUG w Katowicach.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych,
  • najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia, stwierdzone w wyniku kontroli
    w podziemnych zakładach górniczych, nadzorowanych przez OUG w Katowicach,
  • zgodność zastosowanych rozwiązań, w zakresie maszyn i urządzeń eksploatowanych
    w zakładach górniczych, z ustaleniami projektów technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowych,
  • szeroko pojętą profilaktykę zapobiegawczą, uwzględniającą wnioski wynikające z badania przyczyn i okoliczności niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w podziemnych zakładach górniczych, w aspekcie „czynnika ludzkiego”, jako elementu początkowego,
  • udział zakładowych społecznych inspektorów pracy we wdrażaniu profilaktyki zapobiegawczej na stanowiskach pracy w podziemnych zakładach górniczych.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00