Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy (..)

Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych

9 Listopada 2018

W piątek, 9 listopada br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych. Naradę prowadził dyrektor OUG w Katowicach.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych,
  • najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia, stwierdzone w wyniku kontroli
    w podziemnych zakładach górniczych, nadzorowanych przez OUG w Katowicach,
  • zgodność zastosowanych rozwiązań, w zakresie maszyn i urządzeń eksploatowanych
    w zakładach górniczych, z ustaleniami projektów technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowych,
  • szeroko pojętą profilaktykę zapobiegawczą, uwzględniającą wnioski wynikające z badania przyczyn i okoliczności niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w podziemnych zakładach górniczych, w aspekcie „czynnika ludzkiego”, jako elementu początkowego,
  • udział zakładowych społecznych inspektorów pracy we wdrażaniu profilaktyki zapobiegawczej na stanowiskach pracy w podziemnych zakładach górniczych.
do góry