do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie, Oddział w Sanoku

21 Listopada 2019

W środę, 20 listopada br., w siedzibie Ośrodka Kopalń Krosno odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z przedstawicielami przedsiębiorcy, osobami kierownictwa i dozoru ruchu PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział w Sanoku.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa w otworowych zakładach górniczych Oddziału w Sanoku,
  • wybrane wypadki zaistniałe w ruchu zakładów górniczych i zakładów wykonujących roboty geologiczne na terenie właściwości miejscowej OUG w Krośnie,
  • procedury postępowania przy zmniejszaniu odległości (stref ochronnych) obiektów i urządzeń związanych z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz z podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem węglowodorów od dróg publicznych, linii kolejowych, budynków administracyjnych i mieszkalnych oraz od innych obiektów z otwartym ogniem niezwiązanych z ruchem zakładu górniczego otworowego,
  • problematykę kompletności wniosków o pozwolenia na roboty budowlane, w tym prawidłowego ujęcia ww. stref ochronnych w projektach budowlanych obiektów zakładu górniczego.

Ponadto przedstawiono spostrzeżenia z dotychczasowej działalności kontrolnej OUG w Krośnie.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00