Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Górnictwa (..)

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie, Oddział w Sanoku

21 Listopada 2019

W środę, 20 listopada br., w siedzibie Ośrodka Kopalń Krosno odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z przedstawicielami przedsiębiorcy, osobami kierownictwa i dozoru ruchu PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział w Sanoku.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa w otworowych zakładach górniczych Oddziału w Sanoku,
  • wybrane wypadki zaistniałe w ruchu zakładów górniczych i zakładów wykonujących roboty geologiczne na terenie właściwości miejscowej OUG w Krośnie,
  • procedury postępowania przy zmniejszaniu odległości (stref ochronnych) obiektów i urządzeń związanych z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz z podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem węglowodorów od dróg publicznych, linii kolejowych, budynków administracyjnych i mieszkalnych oraz od innych obiektów z otwartym ogniem niezwiązanych z ruchem zakładu górniczego otworowego,
  • problematykę kompletności wniosków o pozwolenia na roboty budowlane, w tym prawidłowego ujęcia ww. stref ochronnych w projektach budowlanych obiektów zakładu górniczego.

Ponadto przedstawiono spostrzeżenia z dotychczasowej działalności kontrolnej OUG w Krośnie.

do góry