do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego

08 Listopada 2019

W czwartek, 7 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się coroczne spotkanie kierownictwa oraz przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach z Dyrektorami i przedstawicielami Okręgowych Urzędów Górniczych w Katowicach, Rybniku i Gliwicach, Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz Departamentu Energomechanicznego WUG.

Podczas obrad omówiono:

  • realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego 26 lutego 2013 roku pomiędzy Prezesem UDT, a Prezesem WUG w sprawie współpracy Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych,
  • podejście UDT do zagadnienia resursu UTB w aspekcie wymogów przepisów Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego,
  • współpracę w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych, w trakcie kontroli, nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji organów – wydawanie przez UDT decyzji ( w tym e-decyzji ) zezwalających na eksploatację urządzeń,
  • planowane działania na rok 2020 związane ze sposobem informowania o wypadkach, organizowaniem szkoleń oraz z dostępem do informacji na platformie internetowej eUDT.

Spotkanie zorganizowano celem realizacji porozumienia  zawartego pomiędzy Prezesem WUG, a Prezesem UDT w sprawie zasad współdziałania Urzędu Dozoru Technicznego oraz urzędów górniczych. Posiedzenie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00