Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie

8 Listopada 2019

W piątek 7 listopada br. w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich, odbyło się 27. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie.

W obradach, którym przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, Geolog Powiatowy w Piekarach Śląskich, przedstawiciele Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej i KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich, Węglokoksu Kraj Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich oraz KWK „Bobrek-Piekary”.

Na wstępie przedstawiciele KWK „Bobrek-Piekary” omówili występowanie wstrząsów wysokoenergetycznych, generowanych w wyniku prowadzonej działalności górniczej. Następnie przedstawiono dane o zakresie eksploatacji dokonanej w II i III kwartale bieżącego roku oraz planach wydobywczych na następne półrocze. Przedstawiciel kierownictwa zakładu górniczego poinformował, że eksploatacja górnicza pod terenami miasta, zakończy się definitywnie w I kwartale 2020 r. Omówiono również zakres rzeczowy i finansowy usuwania szkód górniczych w obiektach budowlanych.

W dalszej części przedstawiciele SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”, przedstawili aktualny stan likwidacji zbędnej infrastruktury podziemnej, jak i powierzchniowej zakładu oraz zamierzenia w tym zakresie na następne półrocze.

Przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przedstawił m.in. informację o wyborze wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na naprawie szkody w tzw. „niecce Montometu” w Piekarach Śląskich oraz omówił realizację rzeczowo-finansową usuwania szkód górniczych w ostatnim półroczu.

Reprezentanci władz miasta byli szczególnie zainteresowani realizacją tego przedsięwzięcia, w szczególności w aspekcie planowanej przez GDDKiA na rok 2025 budowie drogi ekspresowej S11, która przebiegać ma właśnie przez tereny „niecki Montometu”. Poruszono również kwestię planowanego w przyszłym roku zakończenia działalności górniczej w Piekarach Śląskich.

Jak zapewnili przedstawiciele kierownictwa zakładu górniczego KWK „Bobrek-Piekary”, z uwagi na braki na rynku pracy doświadczonej kadry górniczej, wszyscy pracownicy likwidowanej kopalni znajdą zatrudnienie na Ruchu „Bobrek” w Bytomiu.

do góry