do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie ze Społecznymi Inspektorami Pracy zakładu górniczego „Rudna”

11 Października 2019

W czwartek,10 października br. odbyło się drugie w tym roku spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy, Wydziałowymi oraz Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w ramach kontynuacji i aktualizacji zagadnień podniesionych na spotkaniu 11 kwietnia br.

Tematem obrad była ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych oraz nieprawidłowości i uchybień stwierdzanych przez organ nadzoru górniczego.

Omówiono istotne zmiany w obowiązujących przepisach z uwzględnieniem wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz zagrożeń naturalnych, w szczególności zagrożenia klimatycznego, w związku z nowymi regulacjami w tym zakresie. Ponadto, poruszono problematykę bezpiecznej organizacji transportu ludzi i poruszania się samojezdnymi wozami transportowymi i maszynami w wyrobiskach dołowych, a także odpowiedzialności pracowników i osób dozoru ruchu w zakresie obsługi
i kontroli samojezdnych maszyn górniczych. W związku z odnotowanymi zdarzeniami zadymiania wyrobisk zwrócono szczególną uwagę na właściwe zachowanie się załogi i prewencję zagrożenia pożarowego.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00