do góry

Wiadomości WUG

Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska

09 Sierpnia 2018

W środę, 8 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi odbyło się spotkanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Zorganizowano je w ramach porozumienia zawartego 4 kwietnia 2014 roku pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Głównym tematem spotkania były zagadnienia nadzoru i kontroli nad działalnością polegającą na wykorzystywaniu odpadów do likwidacji i rekultywacji odkrywkowych wyrobisk górniczych oraz wykrywania takiej działalności prowadzonej bez wymaganych zezwoleń. Omówiono kompetencje organów ds. ochrony środowiska w zakresie składowania odpadów oraz ich wykorzystywania do rekultywacji gruntów, a także tryb postępowania w takich przypadkach. Zadeklarowano wzajemną pomoc w prowadzonych czynnościach kontrolnych oraz przekazywanie informacji uzyskanych w czasie prowadzenia odrębnych kontroli, które mogą być wykorzystane w celu realizacji ustawowych zadań obu organów.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00