do góry

Wiadomości WUG

Zakończyła się XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

26 Lutego 2020

W środę, 26 lutego br. zakończyła się XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej – wydarzenie cykliczne, od lat uznawane za największe w Polsce spotkanie kadry inżynierskiej i środowiska naukowego, działającego w obszarze górnictwa podziemnego.

Jak co roku - uczestniczyli w nim przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego - z dr. inż. Adamem Mirkiem, prezesem WUG na czele.

Tegoroczne obrady i sesje plenarne dotyczyły m.in. przyszłości górnictwa i jego szans wobec nowych wyzwań energetyki oraz nowych technik i technologii w podziemnej eksploatacji złóż, zabezpieczania wyrobisk i innowacyjnych rozwiązań opracowywanych przez naukowców. Sporo miejsca poświęcono także zagrożeniom naturalnym w górnictwie podziemnym.

We wtorek, drugiego dnia konferencji, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta Gala Konkursowa, w czasie której ogłoszono wyniki konkursów im. prof. Bolesława Krupińskiego, studenckiego Turnieju Wiedzy Górniczej oraz „Bezpieczna Kopalnia”.

W tym ostatnim zwycięzcą został Ruch Marcel kopalni ROW należącej do Polskiej Grupy Górniczej, drugie miejsce ex equo zajęły JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jastrzębie oraz PGG S.A. Oddział KWK Sośnica, a trzecie PGG S.A. Oddział Bolesław Śmiały. Ponadto w kategorii kopalń węgla kamiennego Wielka Kapituła pod przewodnictwem wiceprezesa WUG Piotra Wojtachy postanowiła wyróżnić TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze.

Pod uwagę brano m.in. brak wypadków śmiertelnych i ciężkich, liczbę wypadków lekkich, wypadkowość na tysiąc osób zatrudnionych oraz na milion ton wydobycia, występujące zagrożenia i liczebność załogi.

Konkurs „Bezpieczna Kopalnia” współorganizowała Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. Wacława Cybulskiego, której celem jest promowanie dobrych praktyk w polskim górnictwie, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas uroczystej Gali dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia WUG Alicja Stefaniak przedstawiła raport o stanie bezpieczeństwa w polskim górnictwie w 2019 r.

Konferencji towarzyszyły liczne wydarzenia kulturalne takie jak spektakle i przedstawienia.

SEP 2020 zakończyła międzynarodowa sesja poświęcona metanowi jako problemowi zlikwidowanych kopalń. 

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00