Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zakończyła się XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

Zakończyła się XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

26 Lutego 2020

W środę, 26 lutego br. zakończyła się XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej – wydarzenie cykliczne, od lat uznawane za największe w Polsce spotkanie kadry inżynierskiej i środowiska naukowego, działającego w obszarze górnictwa podziemnego.

Jak co roku - uczestniczyli w nim przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego - z dr. inż. Adamem Mirkiem, prezesem WUG na czele.

Tegoroczne obrady i sesje plenarne dotyczyły m.in. przyszłości górnictwa i jego szans wobec nowych wyzwań energetyki oraz nowych technik i technologii w podziemnej eksploatacji złóż, zabezpieczania wyrobisk i innowacyjnych rozwiązań opracowywanych przez naukowców. Sporo miejsca poświęcono także zagrożeniom naturalnym w górnictwie podziemnym.

We wtorek, drugiego dnia konferencji, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta Gala Konkursowa, w czasie której ogłoszono wyniki konkursów im. prof. Bolesława Krupińskiego, studenckiego Turnieju Wiedzy Górniczej oraz „Bezpieczna Kopalnia”.

W tym ostatnim zwycięzcą został Ruch Marcel kopalni ROW należącej do Polskiej Grupy Górniczej, drugie miejsce ex equo zajęły JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jastrzębie oraz PGG S.A. Oddział KWK Sośnica, a trzecie PGG S.A. Oddział Bolesław Śmiały. Ponadto w kategorii kopalń węgla kamiennego Wielka Kapituła pod przewodnictwem wiceprezesa WUG Piotra Wojtachy postanowiła wyróżnić TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze.

Pod uwagę brano m.in. brak wypadków śmiertelnych i ciężkich, liczbę wypadków lekkich, wypadkowość na tysiąc osób zatrudnionych oraz na milion ton wydobycia, występujące zagrożenia i liczebność załogi.

Konkurs „Bezpieczna Kopalnia” współorganizowała Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. Wacława Cybulskiego, której celem jest promowanie dobrych praktyk w polskim górnictwie, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas uroczystej Gali dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia WUG Alicja Stefaniak przedstawiła raport o stanie bezpieczeństwa w polskim górnictwie w 2019 r.

Konferencji towarzyszyły liczne wydarzenia kulturalne takie jak spektakle i przedstawienia.

SEP 2020 zakończyła międzynarodowa sesja poświęcona metanowi jako problemowi zlikwidowanych kopalń. 

do góry