do góry

Aktualne postępowania

Postępowania prowadzone przez Wyższy Urząd Górniczy

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla potrzeb urzędów górniczych, BAG/08/2017/PN. 2017-09-20 2017-10-03
Zamówienie dla którego ze względu na wartość nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1597). Przedmiotem zapytania jest wykonanie opracowania projektowego dotyczącego wybudowania murów oporowych z przylegającymi do nich schodami, murów oporowych, na których posadowione jest ogrodzenie oraz murów oporowych zabezpieczających miejsca parkingowe i budynki nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 29-31 w Katowicach. 2017-09-15 2017-09-25
Przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie kompleksowych usług serwisowych urządzeń pomiarowych będących własnością zamawiającego, a użytkowanych przez okręgowe urzędy górnicze, Specjalistyczny Urząd Górniczy oraz Wyższy Urząd Górniczy na terenie całego kraju. Ze względu na rodzaj posiadanych urządzeń pomiarowych przedmiot zamówienia został podzielony na części. 2017-08-11 2017-08-23

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00