Zakończone postępowania

Zamówienia publiczne - znaleziono: 43
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb urzędów górniczych, z podziałem na części 2021-10-21 2021-10-29
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla urzędów górniczych, w podziale na części 2021-10-19 2021-10-29
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 13 sztuk regałów metalowych 2021-08-11 2021-08-19
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z wymianą nawierzchni placów i dróg wewnętrznych wokół budynków Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 29, 29a, 31 2021-08-02 2021-08-18
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 13 sztuk regałów metalowych. 2021-07-22 2021-07-30
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z wymianą nawierzchni placów i dróg wewnętrznych wokół budynków Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 29, 29a, 31 2021-07-09 2021-07-26
Dostawa mapników - szaf na mapy lub inne dokumenty kartograficzne 2021-05-19 2021-05-28
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibach wyszczególnionych urzędów górniczych. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części, ze względu na lokalizację, w której świadczona będzie ww. usługa. 2021-04-27 2021-06-16
Dostawa mapników - szaf na mapy lub inne dokumenty kartograficzne - sprzętu niezbędnego do gromadzenia, archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych oraz jej udostępniania 2021-04-06 2021-04-20
Wykonanie inwentaryzacji zlikwidowanych wyrobisk, mających połączenie z powierzchnią, po eksploatacji węgla kamiennego (pozostałych dotychczas nie zinwentaryzowanych w ramach poprzednich etapów: szyby, szybiki, sztolnie i upadowe), oraz soli - zlokalizowanych na obszarze województw: małopolskiego i śląskiego oraz sporządzenie opracowania dokumentującego tę inwentaryzację 2020-12-24 2021-01-29
Dostawa sprzętu niezbędnego do gromadzenia, archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych oraz jej udostępniania. 2020-12-23 2021-01-15
Wykonanie robót budowlanych polegających na rekonstrukcji oraz renowacji ogrodzenia i murów oporowych zlokalizowanych na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Wyższego Urzędu Górniczego przy ul. Poniatowskiego 29, 29 a, 31 w Katowicach. 2020-08-13 2020-08-28
Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania z lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe, wraz z montażem nowej stolarki okiennej w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 (BAG/05/2020/NBO) 2020-07-17 2020-07-23
Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach, obejmujących przebudowę poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania z lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe oraz remont klatki schodowej wraz z montażem nowej stolarki okiennej (BAG/04/2020/PN) 2020-06-25 2020-07-14
Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach, obejmujących przebudowę poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania z lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe oraz remont klatki schodowej wraz z montażem nowej stolarki okiennej. 2020-06-02 2020-06-25
Świadczenie kompleksowych usług serwisowych specjalistycznych urządzeń pomiarowych, BAG/01/2020/PN 2020-05-26 2020-07-01
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Wilczej 46, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów. 2019-07-03 2019-07-11
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Wilczej 46, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów 2019-06-10 2019-06-19
Sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów eksploatacyjnych do siedzib urzędów górniczych (BAG/04/2019/PN). 2019-06-03 2019-06-12
Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę wraz z remontem dachu budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach oraz adaptację lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (BAG/06/2019/PN). 2019-05-15 2019-05-30
do góry