Zakończone postępowania

Zamówienia publiczne - znaleziono: 11
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Dostawa oprogramowania biurowego w ramach pakietu zbiorowego Microsoft Office LTSC Standard 2021 lub produktu równoważnego 2022-11-21 2022-12-01
Dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb urzędów górniczych, z podziałem na części 2022-11-09 2022-11-18
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych dla potrzeb urzędów górniczych zlokalizowanych na terenie całego kraju, w tym odbiorze przesyłek przygotowanych do nadania z Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. 2022-10-19 2022-11-15
Świadczenie usługi dostępu do internetu w urzędach górniczych wraz z usługą serwisową, z podziałem na części. 2022-08-22 2022-09-15
Świadczenie kompleksowych usług serwisowych specjalistycznych urządzeń pomiarowych, w podziale na części. 2022-05-30 2022-06-28
Dostawa i montaż regałów metalowych przeznaczonych do przechowywania dokumentacji dla potrzeb Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku. 2022-05-25 2022-06-02
Dostawa 5 sztuk detektora wielogazowego wraz z wyposażaniem dodatkowym. 2022-05-25 2022-06-03
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń kontrolno - pomiarowych służących do monitorowania eksploatacji kopalin. Zamówienie podzielone jest na części. 2022-05-04 2022-05-12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń kontrolno - pomiarowych służących do monitorowania eksploatacji kopalin. Zamówienie podzielone jest na części. 2022-03-11 2022-03-28
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla potrzeb Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej Wyższego Urzędu Górniczego, sprzętu niezbędnego do gromadzenia, archiwizacji dokumentacji mierniczo - geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych oraz jej udostępniania, z podziałem na części 2022-03-03 2022-03-14
Inwentaryzacja zlikwidowanych wyrobisk, mających połączenie z powierzchnią, po eksploatacji rud metali kolorowych 2022-02-04 2022-03-04
do góry