Aktualne postępowania

Informacje dotyczące prowadzonych przez Wyższy Urząd Górniczy postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem:

https://wug.ezamawiajacy.pl/

Instrukcja dla Wykonawcy z obsługi platformy dostępna jest pod adresem:

Instrukcja dla Wykonawcy

Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne zostały określone w ww. instrukcji na stronie 86-87.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie, w tym podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania, nie wymaga logowania. Natomiast złożenie oferty wymaga rejestracji na platformie.

Zainteresowanym udziałem w postępowaniu zaleca się rejestrację na platformie zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Nie znaleziono żadnych zamówień.
do góry