do góry
Strona główna / Ogłoszenia / Zamówienia publiczne / Zakończone postępowania

Zakończone postępowania

  • 1
  • 2

Postępowania prowadzone przez Wyższy Urząd Górniczy

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach, obejmujących przebudowę poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania z lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe oraz remont klatki schodowej wraz z montażem nowej stolarki okiennej. 2020-06-02 2020-06-25
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Wilczej 46, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów. 2019-07-03 2019-07-11
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Wilczej 46, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów 2019-06-10 2019-06-19
Sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów eksploatacyjnych do siedzib urzędów górniczych (BAG/04/2019/PN). 2019-06-03 2019-06-12
Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę wraz z remontem dachu budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach oraz adaptację lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (BAG/06/2019/PN). 2019-05-15 2019-05-30
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2019 r. samochodów osobowych. 2019-05-09 2019-05-20
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibach wyszczególnionych urzędów górniczych. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części, ze względu na lokalizację, w której świadczona będzie ww. usługa. 2019-03-27 2019-05-06
Wykonanie opracowania dokumentującego inwentaryzację zlikwidowanych wyrobisk, mających połączenie z powierzchnią, po eksploatacji rud metali kolorowych, BAG/13/2018/PN. 2019-01-22 2019-02-27
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kontrolno - pomiarowego w ramach dofinansowania przedsięwzięcia w formie przekazania środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin, BAG/12/2018/PN 2018-12-21 2019-01-09
Zakup systemu bezpieczeństwa brzegu sieci w postaci 12 fabrycznie nowych, nieużywanych i wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 r. urządzeń Firewall UTM wraz z usługą aktualizacji funkcji bezpieczeństwa przez okres 36 miesięcy, z uwzględnieniem prawa opcji. 2018-10-08 2018-10-19
Usługa druku wraz z usługami towarzyszącymi dla potrzeb urzędów górniczych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, BAG/08/2018/PN. 2018-09-10 2018-09-20
Roboty budowlane polegające na rekonstrukcji oraz renowacji ogrodzenia i murów oporowych zlokalizowanych na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Wyższego Urzędu Górniczego przy ul. Poniatowskiego 29, 29 a, 31 w Katowicach (BAG/09/2018/PN). 2018-08-16 2018-09-03
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2018 roku lub w IV kwartale 2017 roku, samochodów terenowych o napędzie 4 x 4 klasy niższej średniej „C” SUV, na potrzeby zamawiającego, BAG/07/2018/PN 2018-06-06 2018-06-15
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń mieszkalnych ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - etap II, BAG/06/2018/PN. 2018-05-16 2018-06-04
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2018 roku lub w IV kwartale 2017 roku, samochodów terenowych o napędzie 4 x 4 klasy niższej średniej „C” SUV, na potrzeby zamawiającego. 2018-05-14 2018-05-25
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń mieszkalnych ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - etap II. 2018-04-24 2018-05-11
Świadczenie kompleksowych usług serwisowych specjalistycznych urządzeń pomiarowych, BAG/03/2018/PN. 2018-03-31 2018-05-21
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości obejmująca sprzątanie wnętrza obiektu. Ze względu na lokalizację, w której świadczona będzie ww. usługa, przedmiot zamówienia został podzielny na części. 2018-01-09 2018-02-15
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli, BAG/11/2017/PN. 2017-10-27 2017-11-13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla potrzeb urzędów górniczych, BAG/08/2017/PN. 2017-09-20 2017-10-03
  • 1
  • 2

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00