do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / Promocja BHP / Bezpieczeństwo w małych kopalniach odkrywkowych

Bezpieczeństwo w małych kopalniach odkrywkowych

Bezpieczeństwo w małych kopalniach odkrywkowych. Poradnik

Celem publikacji pt. "Bezpieczeństwo w małych kopalniach odkrywkowych. Poradnik" (publikacja dostepna  wplikach do pobrania poniżej) jest ochrona górników w małych kopalniach odkrywkowych przed zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz przed ryzykiem w miejscu pracy, zapobieganie wypadkom i minimalizowanie skutków chorób i obrażeń, jak również propagowanie szkoleń i konsultacji w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i zdrowia.

Zawarte tu wytyczne wyznaczają podstawowe wymagania odnośnie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia górników oraz zawierają zalecenia dotyczące właściwych procedur postępowania, które należy stosować w celu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia.

Oryginalne wydanie tego opracowania zostało opublikowane przez Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie pod tytułem „Safety and Health in small-scale surface mines. A handbook”.

Ten podręcznik nie zastępuje odpowiednich ustaw, uregulowań prawnych czy norm, stawiających wyższe wymagania.

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Cele, zakres i definicje
2. Ogólne zasady
3. Ogólne postanowienia
4. Wypadki górnicze i niebezpieczne zdarzenia
5. Zagrożenia w miejscu pracy
6. Zdrowie, sprawy socjalne i higiena pracy górników
7. Pierwsza pomoc
8. Środki ochrony indywidualnej
9. Bezpieczne wykonywanie robót górniczych
10. Maszyny i urządzenia
11. Środki wybuchowe i roboty strzałowe
12. Zaprzestanie wydobycia / likwidacja zakładu górniczego

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w małych kopalniach odkrywkowych - Poradnik
15-05-08 13:34 3.54MB pobierz plik: Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w małych kopalniach odkrywkowych - Poradnik

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00