Strona główna/Wydawnictwa WUG/Promocja BHP/Bezpieczeństwo w małych kopalniach odkrywkowych

Bezpieczeństwo w małych kopalniach odkrywkowych

Bezpieczeństwo w małych kopalniach odkrywkowych. Poradnik

Celem publikacji pt. "Bezpieczeństwo w małych kopalniach odkrywkowych. Poradnik" (publikacja dostepna  wplikach do pobrania poniżej) jest ochrona górników w małych kopalniach odkrywkowych przed zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz przed ryzykiem w miejscu pracy, zapobieganie wypadkom i minimalizowanie skutków chorób i obrażeń, jak również propagowanie szkoleń i konsultacji w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i zdrowia.

Zawarte tu wytyczne wyznaczają podstawowe wymagania odnośnie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia górników oraz zawierają zalecenia dotyczące właściwych procedur postępowania, które należy stosować w celu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia.

Oryginalne wydanie tego opracowania zostało opublikowane przez Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie pod tytułem „Safety and Health in small-scale surface mines. A handbook”.

Ten podręcznik nie zastępuje odpowiednich ustaw, uregulowań prawnych czy norm, stawiających wyższe wymagania.

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Cele, zakres i definicje
2. Ogólne zasady
3. Ogólne postanowienia
4. Wypadki górnicze i niebezpieczne zdarzenia
5. Zagrożenia w miejscu pracy
6. Zdrowie, sprawy socjalne i higiena pracy górników
7. Pierwsza pomoc
8. Środki ochrony indywidualnej
9. Bezpieczne wykonywanie robót górniczych
10. Maszyny i urządzenia
11. Środki wybuchowe i roboty strzałowe
12. Zaprzestanie wydobycia / likwidacja zakładu górniczego

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Inne wydawnictwa
pdf 2006-11-14 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w małych kopalniach odkrywkowych - Poradnik
ilość pobrań: 15508
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w małych kopalniach odkrywkowych - Poradnik 3.54MB zobacz
do góry