do góry

Choroby zawodowe

ZAPADALNOŚĆ NA CHOROBY ZAWODOWE W GÓRNICTWIE*

* Dane według Instytutu Medycyny Pracy

Więcej informacji na temat chorób zawodowych w górnictwie można znaleźć w dokumencie
„Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie”.

GÓRNICTWO WĘGLA
 20132014201520162017
Pylice płuc

356

394

234

393

203
Trwały ubytek słuchu

19

26

15

20 13
Zespół wibracyjny

18

16

5

6 1
Przewlekłe zapalenie oskrzeli

2

3

3

2 1
Inne choroby zawodowe

12

14

15

13 6
RAZEM

407

453

272

434 224
GÓRNICTWO RUD METALI
 20132014201520162017
Pylice płuc

6

-

2

3 2
Trwały ubytek słuchu

3

4

2

2 5
Zespół wibracyjny

-

-

-

- -
Przewlekłe zapalenie oskrzeli

-

-

-

- -
Inne choroby zawodowe

1

1

3

1 -
RAZEM

10

5

7

6 7
WYDOBYCIE ROPY I GAZU
 20132014201520162017
Pylice płuc

-

-

-

- -
Trwały ubytek słuchu

-

2

-

1 -
Zespół wibracyjny

-

-

-

- -
Przewlekłe zapalenie oskrzeli

-

-

-

- -
Inne choroby zawodowe

-

-

-

- -
RAZEM

-

2

-

1 -
POZOSTAŁE GÓRNICTWO
 20132014201520162017
Pylice płuc

46

31

41

43

46

Trwały ubytek słuchu

2

4

6

4

5

Zespół wibracyjny

3

1

-

-

3

Przewlekłe zapalenie oskrzeli

1

-

-

-

-

Inne choroby zawodowe

3

3

-

-

3

RAZEM

55

39

47

47

57

OGÓŁEM GÓRNICTWO
 20132014201520162017
Pylice płuc

408

425

277

439 251
Trwały ubytek słuchu

24

36

23

27

23

Zespół wibracyjny

21

17

5

6 4
Przewlekłe zapalenie oskrzeli

3

3

3

2 1
Inne choroby zawodowe

16

18

18

14 9
RAZEM 472 499 326 488 288

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00