do góry

Choroby zawodowe

ZAPADALNOŚĆ NA CHOROBY ZAWODOWE W GÓRNICTWIE*

* Dane według Instytutu Medycyny Pracy

Więcej informacji na temat chorób zawodowych w górnictwie można znaleźć w dokumencie
„Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie”.

GÓRNICTWO WĘGLA
 20152016201720182019
Pylice płuc

234

393

203

158

221
Trwały ubytek słuchu

15

20

13

14 4
Zespół wibracyjny

5

6

1

2 0
Przewlekłe zapalenie oskrzeli

3

2

1

1 0
Inne choroby zawodowe

15

13

6

7 5
RAZEM

272

434

224

182 230
GÓRNICTWO RUD METALI
 20152016201720182019
Pylice płuc

2

3

2

2 3
Trwały ubytek słuchu

2

2

5

5 2
Zespół wibracyjny

0

0

0

0 0
Przewlekłe zapalenie oskrzeli

0

0

0

0 0
Inne choroby zawodowe

3

1

0

1 0
RAZEM

7

6

7

8 5
WYDOBYCIE ROPY I GAZU
 20152016201720182019
Pylice płuc

0

0

0

0 0
Trwały ubytek słuchu

0

1

0

1 0
Zespół wibracyjny

0

0

0

0 0
Przewlekłe zapalenie oskrzeli

0

0

0

0 0
Inne choroby zawodowe

0

0

1

0 3
RAZEM

0

1

1

1 3
POZOSTAŁE GÓRNICTWO
 20152016201720182019
Pylice płuc

41

43

46

55

58

Trwały ubytek słuchu

6

4

5

3

1

Zespół wibracyjny

0

0

3

1

1

Przewlekłe zapalenie oskrzeli

0

0

0

0

0

Inne choroby zawodowe

0

0

2

4

2

RAZEM

47

47

56

63

62

OGÓŁEM GÓRNICTWO
 20152016201720182019
Pylice płuc

277

439

251

215 282
Trwały ubytek słuchu

23

27

23

23

7

Zespół wibracyjny

5

6

4

3 1
Przewlekłe zapalenie oskrzeli

3

2

1

1 0
Inne choroby zawodowe

18

14

9

12 10
RAZEM 326 488 288 254 300

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00