Choroby zawodowe

ZAPADALNOŚĆ NA CHOROBY ZAWODOWE W GÓRNICTWIE*

* Dane według Instytutu Medycyny Pracy

Więcej informacji na temat chorób zawodowych w górnictwie można znaleźć w dokumencie
„Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie”.

GÓRNICTWO WĘGLA

  2016 2017 2018 2019 2020
Pylice płuc 393 203 158 221 231
Trwały ubytek słuchu 20 13 14 4 10
Zespół wibracyjny 6 1 2 0 1
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 2 1 1 0 0
Inne choroby zawodowe 13 6 7 5 19
RAZEM 434
224 182 230 261

GÓRNICTWO RUD METALI

  2016 2017 2018 2019 2020
Pylice płuc 3 2 2 3 4
Trwały ubytek słuchu 2 5 5 2 2
Zespół wibracyjny 0 0 0 0 0
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 0 0 0
Inne choroby zawodowe 1 0 1 0 0
RAZEM 6 7 8 5 6

WYDOBYCIE ROPY I GAZU

  2016 2017 2018 2019 2020
Pylice płuc 0 0 0 0 0
Trwały ubytek słuchu 1 0 1 0 1
Zespół wibracyjny 0 0 0 0 0
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 0 0 0
Inne choroby zawodowe 0 1 0 3 3
RAZEM 1 1
1
3 4

POZOSTAŁE GÓRNICTWO

  2016 2017 2018 2019 2020
Pylice płuc 43 46 55 58 108
Trwały ubytek słuchu 4 5 3 1 1
Zespół wibracyjny 0 3 1 1 1
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 0 0 0
Inne choroby zawodowe 0 2 4 2 6
RAZEM 47
56 63 62
116

OGÓŁEM GÓRNICTWO

  2016 2017 2018 2019 2020
Pylice płuc 439 251 215 282 343
Trwały ubytek słuchu 27 23 23 7 14
Zespół wibracyjny 6 4 3 1 2
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 2 1 1 0 0
Inne choroby zawodowe 14 9 12 10 28
RAZEM 488 288 254 300 387
do góry