Choroby zawodowe

ZAPADALNOŚĆ NA CHOROBY ZAWODOWE W GÓRNICTWIE*

* Dane według Instytutu Medycyny Pracy

Więcej informacji na temat chorób zawodowych w górnictwie można znaleźć w dokumencie
„Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie”.

GÓRNICTWO WĘGLA

  2018 2019 2020 2021 2022
Pylice płuc 158 221 231 161 279
Trwały ubytek słuchu 14 4 10 10 7
Zespół wibracyjny 2 0 1 0 1
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 1 0 0 1 0
Inne choroby zawodowe 7 5 19 12 13
RAZEM 182 230 261 184 300

GÓRNICTWO RUD METALI

  2018 2019 2020 2021 2022
Pylice płuc 2 3 4 9 1
Trwały ubytek słuchu 5 2 2 0 3
Zespół wibracyjny 0 0 0 0 0
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 0 0 0
Inne choroby zawodowe 1 0 0 0 2
RAZEM 8 5 6 9 6

WYDOBYCIE ROPY I GAZU

  2018 2019 2020 2021 2022
Pylice płuc 0 0 0 0 0
Trwały ubytek słuchu 1 0 1 0 0
Zespół wibracyjny 0 0 0 0 0
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 0 0 0
Inne choroby zawodowe 0 3 3 2 1
RAZEM 1 3
4 2 1

POZOSTAŁE GÓRNICTWO

  2018 2019 2020 2021 2022
Pylice płuc 55 58 108 79 71
Trwały ubytek słuchu 3 1 1 0 0
Zespół wibracyjny 1 1 1 1 0
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 0 0 0
Inne choroby zawodowe 4 2 6 2 3
RAZEM 63 62 116 82 74

OGÓŁEM GÓRNICTWO

  2018 2019 2020 2021 2022
Pylice płuc 215 282 343 249 351
Trwały ubytek słuchu 23 7 14 10 10
Zespół wibracyjny 3 1 2 1 1
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 1 0 0 1 0
Inne choroby zawodowe 12 10 28 16 19
RAZEM 254 300 387 277 381
do góry