Choroby zawodowe

ZAPADALNOŚĆ NA CHOROBY ZAWODOWE W GÓRNICTWIE*

* Dane według Instytutu Medycyny Pracy

Więcej informacji na temat chorób zawodowych w górnictwie można znaleźć w dokumencie
„Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie”.

GÓRNICTWO WĘGLA

  2017 2018 2019 2020 2021
Pylice płuc 203 158 221 231 161
Trwały ubytek słuchu 13 14 4 10 10
Zespół wibracyjny 1 2 0 1 0
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 1 1 0 0 1
Inne choroby zawodowe 6 7 5 19 12
RAZEM 224 182 230 261 184

GÓRNICTWO RUD METALI

  2017 2018 2019 2020 2021
Pylice płuc 2 2 3 4 9
Trwały ubytek słuchu 5 5 2 2 0
Zespół wibracyjny 0 0 0 0 0
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 0 0 0
Inne choroby zawodowe 0 1 0 0 0
RAZEM 7 8 5 6 9

WYDOBYCIE ROPY I GAZU

  2017 2018 2019 2020 2021
Pylice płuc 0 0 0 0 0
Trwały ubytek słuchu 0 1 0 1 0
Zespół wibracyjny 0 0 0 0 0
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 0 0 0
Inne choroby zawodowe 1 0 3 3 2
RAZEM 1 1
3 4 2

POZOSTAŁE GÓRNICTWO

  2017 2018 2019 2020 2021
Pylice płuc 46 55 58 108 79
Trwały ubytek słuchu 5 3 1 1 0
Zespół wibracyjny 3 1 1 1 1
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 0 0 0 0 0
Inne choroby zawodowe 2 4 2 6 2
RAZEM 56 63 62 116 82

OGÓŁEM GÓRNICTWO

  2017 2018 2019 2020 2021
Pylice płuc 251 215 282 343 249
Trwały ubytek słuchu 23 23 7 14 10
Zespół wibracyjny 4 3 1 2 1
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 1 1 0 0 1
Inne choroby zawodowe 9 12 10 28 16
RAZEM 288 254 300 387 277
do góry