do góry

Wskaźniki wypadków

Wskaźniki wypadków

WSKAŹNIKI WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH
 201520162017Uwagi
Wypadki śmiertelne na 1 milion ton

0,17

0,14

0,16

górnictwo węgla kamiennego*
Wypadki śmiertelne na 1 milion ton

0,10

0,08

0,08

górnictwo węgla kamiennego* + brunatnego
Wypadki śmiertelne na 1 milion ton

0,06

0,51

0,06

górnictwo miedziowe
Wypadki śmiertelne na 1000 zatrudnionych

0,11

0,09

0,10

górnictwo węgla kamiennego*
Wypadki śmiertelne na 1000 zatrudnionych

0,10

0,15

0,08

górnictwo ogółem
WSKAŹNIKI WYPADKÓW OGÓŁEM
 201520162017Uwagi
Wypadki na 1000 zatrudnionych

15,3

14,7

16,1

górnictwo węgla kamiennego*
Wypadki na 1000 zatrudnionych

16,4

20,6

17,0

górnictwo miedziowe
Wypadki na 1000 zatrudnionych

3,6

2,9

3,0

górnictwo węgla brunatnego
Wypadki na 1000 zatrudnionych

11,5

11,5

11,7

górnictwo ogółem

*) bez  CZOK

 Wskaźnik wypadków na 1 mln ton w kopalniach węgla kamiennego

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00