do góry

Editorial Team

Editorial team:

 • Editor-in-Chief: Stanisław Bartosik
 • Deputy Editor: Ireneusz Grzybek
 • Secretary: Anna Swiniarska-Tadla
 • Assistant: Agnieszka Bednarczyk

Editors:

   • Krzysztof Król
   • Piotr Wojtacha
   • Małgorzata Waksmańska
   • Zbigniew de Lorm
   • Piotr Kujawski
   • Zbigniew Rawicki
   • Dagmara Machalica
   • Józef Koczwara
   • Statistics Editor: Katarzyna Suszek
   • Copy Editor: Iwona Guzik

Editorial Board:

  • Józef Dubiński
  • Lech Gładysiewicz
  • Andrzej Gonet
  • Adam Idziak
  • Wiesław Kozioł
  • Tadeusz Majcherczyk
  • Ryszard Mikosz
  • Czesława Rosik-Dulewska
  • Józef Sułkowski

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00