do góry

Editorial Team

Editorial team:

 • Editor-in-Chief: Stanisław Bartosik
 • Deputy Editor: Ireneusz Grzybek
 • Editorial Assistant: Anna Swiniarska-Tadla
 • Secretary's office: Social Communication Office

Editors:

   • Krzysztof Król
   • Piotr Wojtacha
   • Małgorzata Waksmańska
   • Alicja Stefaniak
   • Piotr Kujawski
   • Zbigniew Rawicki
   • Józef Koczwara
   • Statistics Editor: Katarzyna Suszek
   • Type-setting and make-up: Iwona Guzik

Editorial Board:

  • Józef Dubiński
  • Lech Gładysiewicz
  • Andrzej Gonet
  • Adam Idziak
  • Wiesław Kozioł
  • Tadeusz Majcherczyk
  • Ryszard Mikosz
  • Czesława Rosik-Dulewska
  • Józef Sułkowski

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00