do góry

Wiadomości WUG

Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Powierzchni

06 Września 2019

W czwartek, 5 września br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Powierzchni. Przedmiotem posiedzenia był „Program eksploatacji złoża rud miedzi w filarze ochronnym miasta Lubina w latach 2020-2022” skierowany pod obrady przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Spotkaniu przewodniczył wiceprezes WUG Piotr Wojtacha. W obradach Komisji, oprócz jej członków oraz przedstawicieli organów nadzoru górniczego, uczestniczyli również przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A. oraz samorządu Miasta Lubin.

Członkowie Komisji po analizie wniosku, wysłuchaniu stanowisk koreferentów, przedstawiciela Miasta Lubin, dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu oraz po przeprowadzonej dyskusji pozytywne zaopiniowała przedłożony dokument. Mając na względzie uwarunkowania  ochrony powierzchni Komisja sformułowała szereg zaleceń, które zostały zawarte w Uchwale nr 4/2019.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00