Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami działów górniczych podziemnych (..)

Narada z kierownikami działów górniczych podziemnych zakładów górniczych w OUG w Rybniku

6 Września 2019

W czwartek, 5 września br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował naradę z kierownikami działów górniczych podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd. Obrady prowadził dyrektor OUG w Rybniku.  

Program spotkania obejmował m.in.:

 • omówienie stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w tym w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku;
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki). Omówiono powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
 • przyczyny i okoliczności:
  • zapalenia metanu, zaistniałego 7 czerwca 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju,
  • wypadku ciężkiego, zaistniałego 16 lipca 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju,
  • wypadku zbiorowego (3 wypadki lekkie), zaistniałego 5 września 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju,
  • wypadku śmiertelnego, zaistniałego 27 października 2018 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice w Rybniku,
  • wypadku śmiertelnego zaistniałego 11 stycznia 2019 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach,
  • tąpnięcia i wypadku zbiorowego (1 wypadek śmiertelny, 8 lekkich), zaistniałych 22 stycznia 2019 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach,
  • zawału zaistniałego 9 lipca 2019 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju.
 • omówienie wniosków wynikających z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń;
 • omówienie stosowanych sposobów likwidacji wyrobisk przyścianowych;
 • zasady stosowania urządzeń hydraulicznych małej mechanizacji;
 • przypomnienie procedur związanych ze zgłaszaniem wypadków i zdarzeń;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w bieżącym roku, w tym omówienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień.
do góry