Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Powierzchni

Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Powierzchni

6 Września 2019

W czwartek, 5 września br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Powierzchni. Przedmiotem posiedzenia był „Program eksploatacji złoża rud miedzi w filarze ochronnym miasta Lubina w latach 2020-2022” skierowany pod obrady przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Spotkaniu przewodniczył wiceprezes WUG Piotr Wojtacha. W obradach Komisji, oprócz jej członków oraz przedstawicieli organów nadzoru górniczego, uczestniczyli również przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A. oraz samorządu Miasta Lubin.

Członkowie Komisji po analizie wniosku, wysłuchaniu stanowisk koreferentów, przedstawiciela Miasta Lubin, dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu oraz po przeprowadzonej dyskusji pozytywne zaopiniowała przedłożony dokument. Mając na względzie uwarunkowania  ochrony powierzchni Komisja sformułowała szereg zaleceń, które zostały zawarte w Uchwale nr 4/2019.

do góry