Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach (..)

Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

12 Września 2019

W środę, 11 września, w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych, powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Tematem spotkania było zaopiniowanie trzech wniosków skierowanych pod obrady Komisji przez przedsiębiorców. Wnioski dotyczyły:

  • eksploatacji rud miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Rudna w Polkowicach w sąsiedztwie szybu R-VIII, w warunkach silnego potencjalnego zagrożenia tąpaniami,
  • możliwości dalszej bezpiecznej eksploatacji pokładu 510 w polu CDF w zakładzie górniczym Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki--Staszic w Katowicach w aspekcie zaistniałego w tym rejonie tąpnięcia i wypadku zbiorowego,
  • projektowanej eksploatacji pokładu 407/3 ścianą XVI w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A KWK Knurów-Szczygłowice w Knurowie w warunkach zagrożenia metanowego IV kategorii, wyrzutami gazów i skał III kategorii oraz poniżej poziomu udostępnienia.

 W posiedzeniu uczestniczyli wiceprezesi Wyższego Urzędu Górniczego Krzysztof Król – przewodniczący Komisji oraz Piotr Wojtacha. Komisja zaopiniowała pozytywnie przedłożone wnioski.

do góry