do góry

Wiadomości WUG

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

07 Czerwca 2019

W czwartek, 6 czerwca br. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbyło się czwarte spotkanie konsultacyjne - konferencja końcowa w ramach opracowywania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko. Z inicjatywą spotkania wystąpił dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, agencji rządowych, instytucji, stowarzyszeń, uczelni, fundacji oraz przedsiębiorstw. W spotkaniu również brał udział przedstawiciel Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku.

Podczas obrad przedstawiono Projekt planu (wersja v3) wraz z procesem planistycznym, któremu podlegał. Przedstawiono również prezentacje dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Planu, a także wyników trzeciego międzynarodowego spotkania konsultacyjnego dotyczącego Planu. Ostatnia część konferencji poświęcona została podsumowaniu 3-letniego procesu planistycznego obejmującego lata 2016-2019.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00