Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich (..)

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

7 Czerwca 2019

W czwartek, 6 czerwca br. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbyło się czwarte spotkanie konsultacyjne - konferencja końcowa w ramach opracowywania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko. Z inicjatywą spotkania wystąpił dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, agencji rządowych, instytucji, stowarzyszeń, uczelni, fundacji oraz przedsiębiorstw. W spotkaniu również brał udział przedstawiciel Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku.

Podczas obrad przedstawiono Projekt planu (wersja v3) wraz z procesem planistycznym, któremu podlegał. Przedstawiono również prezentacje dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Planu, a także wyników trzeciego międzynarodowego spotkania konsultacyjnego dotyczącego Planu. Ostatnia część konferencji poświęcona została podsumowaniu 3-letniego procesu planistycznego obejmującego lata 2016-2019.

do góry