do góry

Wiadomości WUG

Stan wypadkowości w otworowych zakładach górniczych

21 Listopada 2019

W środę, 20 listopada br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze społecznymi inspektorami pracy oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego - Kopalnia Siarki „Osiek” w Osieku oraz podmiotów wykonujących czynności im powierzone w ruchu tego zakładu. Celem spotkania było zwiększenie skuteczności promocji kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładu górniczego oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne i inne roboty w ruchu tego zakładu.

Podczas obrad poruszona została tematyka dotycząca:

  • stanu wypadkowości w otworowych zakładach górniczych w 2019 r.;
  • wypadków zaistniałych w 2019 r. w macierzystych zakładach oraz problematyki w zakresie wdrażania przyjaznej dla pracowników bezpiecznej organizacji pracy i warunków pracy;
  • działań podjętych w zakładzie górniczym po zaistnieniu niebezpiecznego zdarzenia – niekontrolowanego wypływu gorącej wody złożowej z siarkowodorem podczas wykonywania otworu eksploatacyjnego;
  • nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach oraz przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i higienie pracy oraz życiu i zdrowiu w zakładach górniczych.

Spotkanie podsumowała dyskusja dotycząca zakresu działań mogących poprawić stan bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00