do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

06/2017 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 06/2017

Bernard BŁASZCZYK, Jolanta TYKA

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na wydobywaniu ze złóż kopalin objętych własnością górniczą

W artykule przedstawiono postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na wydobywaniu kopalin ze złóż – uzyskiwanej przed koncesją udzielaną na podstawie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Wskazano organy właściwe do jej wydania i uczestników biorących udział w tym postępowaniu (strony, społeczeństwo, organy opiniujące). Omówiono także udział organizacji społecznej i uprawnienia organizacji ekologicznej, oraz wskazano prawne wymagania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Tomasz ROKITA

Poprawa bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych poprzez zastosowanie ciernych urządzeń hamujących

W artykule przedstawiono podsumowanie prawie trzydziestoletnich doświadczeń związanych ze stosowaniem hamulców ciernych w górniczych wyciągach szybowych. Doświadczenia te pozwoliły na rozwinięcie teorii stanu awaryjnego hamowania wyciągów w ruchomych belkach odbojowych oraz zasad obliczania, konstruowania i budowy tych hamulców tak, aby spełniały one funkcję podstawowego urządzenia zabezpieczającego ruch wyciągu w stanie awaryjnym, gdy naczynia z jakichkolwiek przyczyn przejadą krańcowe położenia technologiczne.


Krzysztof KRÓL, Antoni DYNOWSKI, Przemysław OSINIAK, Edyta STOPYRA

Poszukiwania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w rejonie Wysina

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące robót geologicznych prowadzonych na terenie Polski w poszukiwaniu niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego z formacji łupkowych (shale gas) oraz podsumowanie prac prowadzonych przez PGNiG S.A. w rejonie koncesji „Stara Kiszewa” w okresie do końca 2016 r.


Krzysztof PARASZCZUK, Krzysztof BRUDNIK, Magdalena KOSTRZON

Wydobycie i wykorzystanie wody leczniczej w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. (Komunikat)

W artykule przestawiono działania Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. zmierzające do rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w oparciu o wody solankowe, dopływające w sposób naturalny do podziemnych wyrobisk kopalni. Działania te zakończyły się uzyskaniem koncesji na wydobywanie wody leczniczej, co pozwala na intensywny rozwój aerozoloterapii, jako ważnego aspektu działalności leczniczej, prowadzonej w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”.


Danuta REŚKO

Uzdrowiska polskie od II wojny światowej po schyłek socjalizmu


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00