do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

07/2018 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 07/2018

Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Mariusz KAPUSTA

Uwarunkowania i skala występowania katastrofogennych zagrożeń naturalnych w polskim górnictwie węgla kamiennego

Polskie górnictwo węgla kamiennego cechuje występowanie wszystkich, typowych dla podziemnej eksploatacji złóż, tzw. katastrofogennych zagrożeń naturalnych. Ich ujawnianie się w wyrobiskach górniczych stanowi jedną z przyczyn niebezpiecznych zdarzeń, w wyniku których niejednokrotnie dochodzi do wypadków przy pracy. W artykule scharakteryzowano istotne uwarunkowania eksploatacji w kopalniach GZW, które wpływają na intensyfikację katastrofogennych zagrożeń naturalnych. Przedstawiona skala występowania poszczególnych zagrożeń wraz z analizą niebezpiecznych zdarzeń i spowodowanych nimi wypadków śmiertelnych w latach 2000–2017 potwierdza ich znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie węgla kamiennego.


Adam MIREK, Zbigniew RAWICKI, Adam BOROWIEC

Doświadczenia z utrzymania wyrobisk przyścianowych w warunkach zagrożenia tąpaniami na przykładzie kopalni węgla kamiennego

W artykule, na przykładzie dwóch ścian w pokładzie 510 wybranej kopalni, omówiono doświadczenia z utrzymania chodników przyścianowych przed frontem ściany w warunkach zagrożenia tąpaniami. W obu przypadkach wykonanie chodników i pochylni okonturowujących pola ścian napotkało trudności, co wymusiło konieczność częściowego przeprojektowania biegu wyrobisk. Sposób doboru obudowy i jej wzmocnień oraz zastosowana profilaktyka tąpaniowa okazały się właściwe i umożliwiły planowane wybranie tych ścian.


Jerzy NYCZ

Zjawiska osuwiskowe w procesie eksploatacji kopalin spod lustra wody na przykładzie zakładu górniczego "Zastawie IV-2"

W artykule przedstawiono genezę zdarzenia osuwiskowego w odkrywkowym zakładzie górniczym „Zastawie IV-2”, eksploatującym kruszywa spod lustra wody. Omówiono sposoby zapobiegania osuwiskom w odkrywkowych zakładach górniczych prowadzących eksploatację spod lustra wody urządzeniami pływającymi.


Leszek SOBIERAJ

Blues jest dobry na wszystko


Magdalena GRZESIK-FELISIAK

Dom pod Biegunem – rok w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund


Tomasz BORÓWKA

Oskardem i magią: górnictwo w światach fantasy


Michał WROŃSKI

Jak dać kopalniom "drugie życie"? Dobrych pomysłów nie brakuje


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00