do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

05/2019 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 05/2019

Włodzimierz MOSÓR, Jerzy PICUR, Piotr WOJTACHA

Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym – dwadzieścia lat doświadczeń

W artykule przedstawiono informacje o Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym. Zaprezentowano historię powstania, formalno-prawne podstawy jego funkcjonowania, organizację i zadania oraz dotychczasowe osiągnięcia. W części końcowej omówiono metodykę oceny zagrożeń ze strony wyrobisk górniczych, mających połączenie z powierzchnią usytuowanych na terenach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych. Wyniki przeprowadzonych do tej pory inwentaryzacji są znaczącym wsparciem w procesie udzielania informacji o terenie pogórniczym realizowanym przez archiwum.


Krzysztof KRÓL

Podziemne magazyny węglowodorów w Polsce

W artykule na tle historii rozwoju podziemnego magazynowania węglowodorów w Polsce przedstawiono przegląd funkcjonujących obecnie magazynów węglowodorów i omówiono próby niezrealizowanych inwestycji w tym zakresie.


Krzysztof PARASZCZUK, Wiesław PISULA

Problemy zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji obszarów po likwidacji otworów wiertniczych górnictwa gazu ziemnego i ropy naftowej (Komunikat)

W artykule przedstawiono problemy i przeszkody pojawiające się podczas zagospodarowania i rewitalizacji obszarów, na których występują zlikwidowane otwory wiertnicze po poszukiwaniach lub eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Zwrócono uwagę na konieczność uregulowania zasad postępowania dotyczących przyszłego zagospodarowania terenów po likwidacji otworów wiertniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i środowiska, a także poprawy odbioru społecznego górnictwa.


Leszek Sobieraj

Kazimierz Tasarek. Życie z... modelami


Teresa SEMIK

Zamachowiec z Zagórza bombami witał Chruszczowa, Gomułkę i Gierka


Michał WROŃSKI

Na całym świecie, tam, gdzie fedrują kopalnie, zawsze możesz spotkać górnika z Polski


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00