do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

10/2017 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 10/2017

Tadeusz KACZAREWSKI

Kwalifikacje kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych

Artykuł przedstawia wymagania przygotowanie i doświadczenie zawodowego osób, którym powierza się wykonywanie czynności kierownika ruchu i dozoru ruchu, na tle funkcji, struktury technicznej i organizacyjnej odkrywkowych zakładów górniczych. Omawia też tryb stwierdzania przedmiotowych kwalifikacji i znaczenie osób je posiadających dla ruchu zakładu górniczego. 


Andrzej SKRZYDŁO, Piotr GŁUCH, Krzysztof FILIPOWICZ

Wykonanie wlotu do szybu V JSW S.A. KWK „Pniówek” z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

W artykule przedstawiono rozwiązanie wykonania wlotu do szybu V na poziomie 930 m w JSW SA KWK „Pniówek”. Wlot wykonywano od strony poziomu przez jego zbicie w kierunku szybu. Omówiono zabezpieczenie wewnętrznej obudowy szybu oraz obudowy przekopu przed wlotem i wlotu. W tym celu zastosowano wyprzedzające wzmocnienie skał wokół szybu, etapowe prowadzenie prac w kierunku szybu ze zmniejszeniem przekroju wlotu w miejscu połączenia, stosowanie zamkniętej obudowy podporowej wzmocnionej kotwieniem i betonem natryskowym. Prace zabezpieczające od strony szybu, ze względu na brak wyciągu szybowego prowadzono dwoma wyciągami szybowymi i specjalistycznym wysokościowym zespołem ratowników z wykorzystaniem technik alpinistycznych.


Ireneusz GRZYBEK

Przegląd technologii pozyskania metanu ze zlikwidowanych kopalń GZW

Artykuł omawia modele pozyskania metanu ze zrobów zlikwidowanych kopalń węgla i przedstawia polskie doświadczenia w tym zakresie na tle charakterystyki zmian własności zbiornikowych formacji węglonośnych w wyniku eksploatacji węgla kamiennego.


Maria Sztuka

Pamięć śląskiego „staroska”, czyli słów kilka o lirykach Doroty Szatters.


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00