do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

05/2018 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 05/2018

Maciej WEISS, Marcin LUTYŃSKI

Badania świadomości społecznej na temat geologicznego składowania CO2 w Polsce

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, w tym dwutlenku węgla, powoduje powstawanie nowych technologii, które maja na celu ograniczenie wpływu spalania paliw kopalnych na atmosferę. Pomimo technicznego zaawansowania technologii jednym z kluczowym wymogów jej wprowadzania może okazać się akceptacja społeczna. Niniejsza praca przedstawia wyniki badań społeczeństwa polskiego nt. ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery metodą jego geologicznego składowaniem (CCS). Wyniki przeprowadzonych badań pokazały w większości akceptację tej metody, aczkolwiek dalej w dużym stopniu występuje problem braku jej znajomości oraz związanego z tym braku zdecydowania. Analiza wyników badań wykazała również potrzebę aktualizacji programów nauczania w zakresie ochrony środowiska.
Słowa kluczowe: dwutlenek węgla, CCS, akceptacja społeczna, konflikty społeczne


Bohdan WILCZOK, Andrzej SKRZYDŁO

Głębienie oraz pogłębianie szybów w polskim górnictwie w latach 2000–2017

Artykuł przedstawia ilościowe zestawienie inwestycji w zakresie głębienia i pogłębiania szybów w Polsce w latach 2000–2017, w porównaniu do lat wcześniejszych oraz omawia innowacyjne rozwiązania techniczne, które zastosowano przy ich realizacji.


Piotr KALISZ

Koncepcja metody oceny odporności sieci uzbrojenia terenu na wpływy eksploatacji górniczej

Ocena odporności sieci uzbrojenia (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej) na wpływy eksploatacji górniczejma istotne znaczenie ze względu na ochronę powierzchni na terenach górniczych. Odporność rurociągów sieci uzbrojenia zależy głównie od takich czynników, jak: stan techniczny, zastosowane zabezpieczenia na deformacje podłoża i ich aktualne zdolności kompensacyjne oraz możliwość szybkiej naprawy zaistniałego uszkodzenia. Doświadczenia praktyczne wskazują, że dokładna ocena czynników wpływających na odporność sieci jest w przypadku starszych rurociągów rozdzielczych trudna do zrealizowania ze względów technicznych, a wykonywanie badań terenowych nieuzasadnione ze względów ekonomicznych. W artykule przedstawiono zarys uproszczonej metody oceny odporności statycznej rurociągów sieci uzbrojenia na wpływy eksploatacji górniczej.


Leszek Sobieraj

W tym zawodzie siedzenie za biurkiem nie grozi


Leszek Sobieraj

Filmy o górnictwie mają już prawie 100-letnią historię. Pierwszy z nich powstał w 1920 roku.


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00