do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

07/2019 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 07/2019

Magdalena DŁUGOSZ-LISIECKA

Kolekcjonowanie, eksponowanie i obrót minerałami promieniotwórczymi

Poziom promieniowania jonizującego niektórych minerałów, odnajdywanych również w Polsce, bywa bardzo wysoki. Pozyskiwanie, kolekcjonowanie i ekspozycja takich minerałów, mimo że są naturalnymi składnikami skorupy ziemskiej, jest obwarowane przepisami. Właściwe ich przechowywanie i oszacowanie narażenia są kluczowe dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony radiologicznej.


Piotr BAŃKA, Mariusz KOSZYK

Analiza wyników badań schładzacza powietrza w aparatach regeneracyjnych typu W-70 i BG-4 plus

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących schładzania powietrza wdychanego przez ratownika pracującego w aparacie regeneracyjnym typu W-70 (za pomocą urządzenia SAT-2M firmy Faser) i aparacie regeneracyjnym BG-4 plus firmy Dräger. Badania przeprowadzono podczas ćwiczeń ratowniczych w komorze ćwiczeń OSRG Bytom – Zabrze, która wyposażona jest w specjalne pomieszczenie strefy cieplnej. Ich celem było określenie zależności czasu pracy w aparatach regeneracyjnych od temperatury otoczenia.


Piotr TRÓJCA, Rafał PASEK, Zygmunt ZUSKI

Sposoby ewakuacji osób z naczyń wyciągowych urządzeń transportu pionowego w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Opracowanie dotyczy zagadnienia bezpiecznej ewakuacji osób z szybu lub szybika w zakresie: sposobu prowadzenia ewakuacji, sprzętu i urządzeń służących do prowadzenia ewakuacji oraz czasu jej trwania. Przedstawiono stosowane rozwiązania organizacyjne i techniczne dotyczące ewakuacji osób z szybów i szybików oraz przeprowadzone modernizacje urządzeń transportu w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., gdzie prowadzony jest ruch turystyczny.


Leszek SOBIERAJ

Wojciech Kościelniak, emerytowany pracownik KWK „Bolesław Śmiały”. Żywe klejnoty


Michał WROŃSKI

Górnika można spotkać nie tylko w kopalni


Katarzyna Domagała-Szymonek

Jedziemy do wód – górnicze sanatoria nie tylko dla górników


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00