do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 09/2019

Janusz ORLOF, Piotr WOJTACHA

Kilka zdań o działalności bez wymaganej koncesji

Artykuł, na tle uregulowań prawnych, prezentuje działania podejmowane przez organy nadzoru górniczego w celu wypracowania metod i zasad jednolitego postępowania w sprawach nielegalnego pozyskiwania kopalin w Polsce. Przedstawia również dane statystyczne odnoszące się do problematyki nielegalnej eksploatacji i opisuje utrudnienia w naliczaniu opłaty podwyższonej, których źródłem są przepisy innych ustaw pozwalające na obejście przepisów Prawa geologicznego i górniczego.


Lidia KRÓL, Hubert WŁODARSKI, Bartosz BOLIŃSKI

Zadaniowa ocena ryzyka w pracach inwestycyjnych

Artykuł opisuje przykładowy sposób wykonania oceny ryzyka podczas prac inwestycyjnych. Ocena ryzyka wymaga bieżącej analizy zagrożeń. W tym celu użyto zadaniowej oceny ryzyka. Pozwala ona nie tylko na spełnienie wymagań prawnych, ale poprzez swoją prostotę umożliwia ujednolicenie narzędzi stosowanych do oceny ryzyka wielu podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym. Umożliwia również współpracę specjalistów budowlanych z osobami dozoru, przez co proces oceny ryzyka staje się codziennym nawykiem osób pracujących przy zadaniu.


Maciej ĆWIK, Edyta STOPYRA

Metan z pokładów węgla w GZW - prace rekonstrukcyjne i intensyfikacyjne w otworach Gilowice-1 i Gilowice-2H

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące robót geologicznych przeprowadzonych w ramach projektu badawczego „Gilowice”, zrealizowanego przez konsorcjum PGNiG S.A. oraz PIG – PIB w latach 2016–2018, będącego jednocześnie etapem I projektu Geo-Metan.


Mirosław PERLITIUS, Wiesław KOPIEC

Ocena możliwości prowadzenia eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów użyteczności publicznej na przykładzie Pawłowic

 

W artykule przedstawiono tryb podejmowania decyzji organu nadzoru górniczego w zakresie wyrażania zgody na prowadzenie eksploatacji górniczej, na przykładzie planowanej eksploatacji pokładu 362/1 ścianą P-1 przez JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, z uwagi na ochronę powierzchni.


Leszek SOBIERAJ

Literacka pasja sztygara Luchowskiego


Michał WROŃSKI

Pogórnicze hałdy - kłopot czy ukryte bogactwo? Co zrobić, by dostały „drugie życie"?


Jacek BIELENIN

W pasiakach pod ziemią


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00