do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

03/2018 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 03/2018

Piotr WOJTACHA, Roman UZAROWICZ

Rekultywacja gruntów zdegradowanych działalnością górniczą

Wskazując podstawy prawne prowadzenia rekultywacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej zaprojektowania i wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa geologicznego i górniczego, w artykule przedstawiono zasady wykonywania rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą, na których wystąpiło niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania powierzchni, a także zanieczyszczenie gleby i ziemi. Omawiając kwestie rekultywacji terenów, na których wystąpiło niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania powierzchni, wskazano zasady jej wykonywania z użyciem odpadów. Artykuł prezentuje również wyniki rekultywacji wykonanej przez zakłady górnicze w latach 2007–2016.


Stanisław DUŻY, Grzegorz DYDUCH, Wojciech PREIDL, Grzegorz STACHA, Sandra UTKO

Techniczne aspekty rewitalizacji obiektów pogórniczych

Restrukturyzacja górnictwa wiąże się z likwidacją kopalń. Rodzi to problemy nie tylko techniczne, ale również socjalne. Odpowiedź na pytanie, co zrobić z majątkiem po zlikwidowanych kopalniach, ma podstawowe znaczenie. Czy można zagospodarować w sposób społecznie użyteczny pozostałe po kopalniach wyrobiska podziemne i z jakimi technicznymi problemami należy się zmierzyć, aby zachować dla przyszłych pokoleń chociaż fragment z postidustrialnego dziedzictwa górnictwa. W artykule przedstawiono koncepcje wykorzystania podziemnych wyrobisk do celów: kulturowych, leczniczych i gospodarczych, skupiając się tylko na technicznych aspektach wykorzystania obiektów podziemnych.


Magdalena ŚMIESZEK-DUDEK

Uznawanie kwalifikacji zawodowych i zatrudnianie obcokrajowców w ruchu podziemnych zakładów górniczych

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Konfederacji Szwajcarskiej w odniesieniu do tzw. górniczych zawodów regulowanych. Ponadto, na przykładzie obywateli Ukrainy omówiono możliwość zatrudniania w ruchu podziemnych zakładów górniczych obywateli państw trzecich.


Jacek MURZYDŁO

Etapy rekultywacji gruntów po odkrywkowej działalności górniczej

Artykuł opisuje fazy (etapy) rekultywacji gruntów po działalności górniczej, podejmując w tym zakresie próbę rozstrzygnięcia, czy likwidacja wyrobiska stanowi element rekultywacji, a także przybliża przepisy prawne, piśmiennictwo i orzecznictwo sądowe odnoszące się do tej tematyki.


Alicja STEFANIAK

Po raz 20. porozmawiamy o problemach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie


Michał WROŃSKI

Ze śląskiej „gruby” na szczyty Himalajów


Aldona MINORCZYK-CICHY

Węgiel i tatami


Adam MIREK, Krzysztof KRÓL

Górnictwo na ziemiach polskich – od prehistorii do współczesności


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00