do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

11/2018 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 11/2018

Grzegorz SPORYSZ

Próba oceny ryzyka zawodowego na krystaliczną krzemionkę w górnictwie węgla kamiennego w świetle zmiany dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego

Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z 2018 r. powoduje zmiany wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego, które dotkną również górnictwo węgla kamiennego. Istotne z punktu widzenia środowiska pracy w górnictwie są proponowane zmiany związane m.in. z wartością NDS dla krzemionki krystalicznej (kwarcu i krystobalitu), uznanej za oddzielny czynnik szkodliwy. Przedmiotem publikacji jest analiza oceny narażenia zawodowego na krystaliczną krzemionkę w środowisku pracy w górnictwie węgla kamiennego.


Tomasz ROKITA, Mariusz KIERCZ

Awaria górniczego wyciągu szybowego szybu dwuprzedziałowego

W artykule opisano przebieg i skutki awarii górniczego wyciągu szybowego dwuprzedziałowego szybu z zabudowanym sztucznym dnem i zbiornikiem przepadu oraz analizę jej przyczyn. Awaria ta, polegająca na kolizji skipu z elementami zbiornika przepadu, miała miejsce w grudniu 2017 r. i spowodowała kilkunastodniowe wstrzymanie wydobycia szybem.


Henryk ANTCZAK, Paweł PERLIŃSKI

Nowoczesne rozwiązania techniczne pływających koparek chwytakowych na przykładzie urządzenia typu RS 6,5/220 Bf

Artykuł omawia rozwiązania techniczne zastosowane w koparce pływającej chwytakowej typu RS 6,5/220 Bf, wydobywającej kruszywa spod lustra wody. Jego celem jest przedstawienie innowacyjnych rozwiązań w budowie i działaniu koparki chwytakowej eksploatowanej w Szczecińskich Kopalniach Surowców Mineralnych S.A.


Magdalena BIAŁEK-GRZECHNIK

Współpraca z samorządem terytorialnym i lokalną społecznością na przykładzie LW „Bogdanka” S.A.

W artykule przedstawiono sposób, w jaki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., na etapie budowania strategii działalności biznesowej, uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy (samorządami, lokalną społecznością, organizacjami pozarządowymi itp.). Omówiono koncepcję Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, definiowanej jako odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo.


Katarzyna DOMAGAŁA

Dziewięć guzików dumy


Stefan GIERLOTKA

Historia i teraźniejszość górnictwa na Spitsbergenie


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00