do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

03/2019 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 03/2019

Kazimierz MIŚKIEWICZ, Antoni WOJACZEK

Rejestracja i archiwizacja pracy kopalnianych systemów łączności telefonicznej

W rozporządzeniu ministra energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych wprowadzono obowiązek wykonywania bilingów połączeń i prób połączeń w systemie łączności ogólnozakładowej. Pojęcie „próba połączenia” nie zostało jednak zdefiniowane. Jest ono niejednoznaczne i może stwarzać poważne problemy techniczne centralom telefonicznym eksploatowanym w systemie łączności ogólnozakładowej. Artykuł przedstawia sposób realizacji połączeń w centralach telefonicznych abonenckich, nieudanych prób połączeń, błędnych prób połączeń wraz z dostępnymi możliwościami technicznymi rejestracji odpowiednich rekordów w pamięci serwera telekomunikacyjnego. Zaproponowano, by w kopalnianych systemach łączności obowiązkowa była rejestracja i archiwizacja zrealizowanych połączeń oraz nieudanych prób połączeń, a rejestracja błędnych prób połączeń nie była obowiązkowa.


Bernadetta STOCHEL, Tomasz WÓJCIK, Tadeusz RUSIN, Jacek MOTYKA

Warunki hydrogeologiczne i zagrożenie wodne w kopalni „Olkusz-Pomorzany”

W artykule, na tle opisu budowy geologicznej, przedstawiono warunki hydrogeologiczne rejonu Olkusza, gdzie prowadzona jest eksploatacja złóż rud Zn-Pb. Scharakteryzowano strukturę i natężenie dopływów wód do każdego ze złóż rud, a także sposób ich ujmowania i odwadniania wyrobisk. Celem pracy jest wskazanie czynników kształtujących wielkość całkowitego natężenia dopływu, który w IV kwartale 2017 r. kształtował się na poziomie blisko 230 m3/min, oraz sposobu wyznaczania granic stopni zagrożenia wodnego.


Grzegorz GOGOLOK, Adam JONDA

Przyczyny wypadków elektrycznych z lat 2013–2017 w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

W artykule w ujęciu statystycznym przedstawiono wypadki elektryczne w górnictwie z ostatnich pięciu lat, dzieląc je na śmiertelne, zbiorowe i inne, uwzględniając wartości napięcia instalacji elektrycznych, przy których zaistniały, i sposób oddziaływania prądu elektrycznego na człowieka. Na podstawie wyników badań przebiegu wypadków z lat 2013–2017 w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach omówiono także ich przyczyny.

 


Żaklina KONOPACKA, Sebastian CHMIELOWIEC

Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na wytypowanych stanowiskach pracy w kopalniach rud miedzi

Obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego są jednym z najbardziej rozpowszechnionych problemów w przemyśle wydobywczym. Powodują absencję pracowników, spadek wydajności pracy oraz kłopoty zdrowotne, związane głównie z kręgosłupem i kończynami górnymi. W pracy przedstawiono badania tego problemu przeprowadzone metodą ankietową na grupie 40 operatorów ciężkiego sprzętu górniczego. Analiza ankiety wykazała, że dla pracowników najbardziej uciążliwe były warunki panujące w kabinie operatora oraz powtarzalność czynności i wynikająca stąd monotonia pracy, a także drgania ogólne i miejscowe.


Dorota ŚWITAŁA-TRYBEK

Nie ma strachu w naszym fachu – rzecz o górniczych przysłowiach


Bronisława JESKE-CYBULSKA

Wacław Cybulski – żołnierz, naukowiec, górnik


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00