Redakcja

Siedziba redakcji:

 • Wyższy Urząd Górniczy
  40-055 Katowice
  ul. Poniatowskiego 31

Zespół Redakcyjny:

 • Redaktor naczelny: Stanisław Bartosik
 • Zastępca redaktora naczelnego: Ireneusz Grzybek
 • Sekretarz redakcji: Anna Swiniarska-Tadla

 • Sekretariat: Biuro Komunikacji Społecznej

 • Redaktorzy działowi:
  Krzysztof Król
  Piotr Wojtacha
  Małgorzata Waksmańska
  Alicja Stefaniak 
  Piotr Kujawski
  Zbigniew Rawicki
  Józef Koczwara 
  Agnieszka Bednarczyk
 • Redaktor statystyczny: Katarzyna Suszek
 • Redaktor językowy: Iwona Guzik

 • Rada programowa:
  Józef Dubiński
  Lech Gładysiewicz
  Andrzej Gonet
  Adam Idziak
  Wiesław Kozioł
  Tadeusz Majcherczyk
  Ryszard Mikosz
  Czesława Rosik-Dulewska
  Józef Sułkowski
do góry