Strona główna/Wydawnictwa WUG/"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"
06/2024 - okładka

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie Numer 06/2024

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Antoni WOJACZEK, Grzegorz GALOWY, Bartosz JAKÓBIŃSKI

W kopalniach KGHM porusza się około 2200 samojezdnych maszyn dołowych. Ograniczona widoczność przestrzeni wokół maszyny z kabiny operatora stwarza często ryzyko kolizji z górnikiem lub z drugą maszyną. Jednym ze sposobów zwiększenia bezpieczeństwa przy pracy maszyn samojezdnych jest stosowanie w kopalniach systemów antykolizyjnych. Nie wszystkie znane z powierzchni sposoby rozwiązania tego problemu sprawdzają się jednak w warunkach dołowych. W artykule przedstawiono nowy system wspierania pracy operatora w zakresie antykolizji typu SYBET-Proxima, przeznaczony przede wszystkim dla kopalń rud miedzi. Zwrócono uwagę na sposoby instalacji modułu radiowego tego systemu (pracującego w pasmie ISM 868 MHz) oraz monitora w kabinie operatora.

Cezary POKRZYWNIAK, Robert NOWAK

W artykule przybliżono dotychczasowe doświadczenia w zakresie przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla, na przykładzie zagospodarowania metanu z odwiertów G-1 i G-3K.

Śląskie szyby górnicze dawniej i dziś
Anna SWINIARSKA-TADLA

Pogórnicze akweny - siedlisko ciekawych gatunków roślin i zwierząt
Tomasz RZECZYCKI

Bike polo to coś więcej niż sport, to styl życia
Jacek BIELENIN

do góry