do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / Inne wydawnictwa / Polskie górnictwo a Unia Europejska

Polskie górnictwo a Unia Europejska

Polskie Górnictwo a Unia Europejska

Ukazała się kolejna V broszura z cyklu "Polskie Górnictwo a Unia Europejska" przygotowana przez Departament Prawny Wyższego Urzędu Górniczego.W tegorocznym wydaniu publikacja ta koncentruje się na zagadnieniach związanych z przemysłem wydobywczym w Unii Europejskiej, zarysowuje wizję przyszłości górnictwa w Europie. Omawia podstawowe standardy europejskie w zakresie tworzenia aktów prawnych, takie jak proces notyfikacji Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim Unii Europejskiej przepisów technicznych, a także zasady przywoływania norm z przepisach prawnych. Przybliża zasady funkcjonowania nadzoru rynku nad wyrobami stosowanymi w górnictwie, omawia działalność Stałej Grupy Roboczej ds. Górnictwa i Innych Gałęzi Przemysłu Wydobywczego w Luksemburgu. 

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne Piotra Buchwalda Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Krzysztof Bolesta

 • "Przyszłość węgla kamiennego w Polsce" Przemysław Grzesiok
 • "Legislacja górnicza w świetle standardów wspólnotowych (studium przypadku)" Adam Hassa, Krzysztof Matuszewski
 • "Rola organów nadzoru górniczego w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w aspekcie członkostwa w Unii Europejskiej" Mirosław Krzystolik
 • "System wprowadzania do obrotu i kontorli wyrobów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej" Walter Menzel
 • "Działalność Stałej Grupy Roboczej ds. Górnictwa i Innych Gałęzi Przemysłu Wydobywczego w 2007 r" Grzegorz Paździorek
 • "Wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007 - 2012 i jej wdrożenie w Polsce" Magdalena Śmieszek
 • "Regulacje wspólnotowe i krajowe związane z procesem uznawania kwalifikacji zawodowych" Małgorzata Waksmańska
 • "Rozwój górniczego prawodawstwa w Unii Europejskiej"

Wszystkich zainteresowanych wydawnictwem prosimy o kontakt:

 • Departament Prawny
  Wyższy Urząd Górniczy
  tel.:  32 736 17 31   lub   32 736 17 63
   (nakład wyczerpany)

   

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00