Strona główna/Wydawnictwa WUG/Inne wydawnictwa/Polskie górnictwo a Unia Europejska

Polskie górnictwo a Unia Europejska

Polskie górnictwo a Unia Europejska

Ukazała się kolejna, V broszura z cyklu "Polskie górnictwo a Unia Europejska", przygotowana przez Departament Prawny Wyższego Urzędu Górniczego. W tegorocznym wydaniu publikacja ta koncentruje się na zagadnieniach związanych z przemysłem wydobywczym w Unii Europejskiej, zarysowuje wizję przyszłości górnictwa w Europie. Omawia podstawowe standardy europejskie w zakresie tworzenia aktów prawnych, takie jak proces notyfikacji Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim Unii Europejskiej przepisów technicznych, a także zasady przywoływania norm z przepisach prawnych. Przybliża zasady funkcjonowania nadzoru rynku nad wyrobami stosowanymi w górnictwie, omawia działalność Stałej Grupy Roboczej ds. Górnictwa i Innych Gałęzi Przemysłu Wydobywczego w Luksemburgu. 

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne Piotra Buchwalda, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

 • Krzysztof Bolesta "Przyszłość węgla kamiennego w Polsce"
 • Przemysław Grzesiok "Legislacja górnicza w świetle standardów wspólnotowych (studium przypadku)"
 • Adam Hassa, Krzysztof Matuszewski "Rola organów nadzoru górniczego w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w aspekcie członkostwa w Unii Europejskiej"
 • Mirosław Krzystolik "System wprowadzania do obrotu i kontroli wyrobów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej"
 • Walter Menzel "Działalność Stałej Grupy Roboczej ds. Górnictwa i Innych Gałęzi Przemysłu Wydobywczego w 2007 r."
 • Grzegorz Paździorek "Wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012 i jej wdrożenie w Polsce"
 • Magdalena Śmieszek "Regulacje wspólnotowe i krajowe związane z procesem uznawania kwalifikacji zawodowych"
 • Małgorzata Waksmańska "Rozwój górniczego prawodawstwa w Unii Europejskiej"

Wszystkich zainteresowanych wydawnictwem prosimy o kontakt:

 • Departament Prawny
  Wyższy Urząd Górniczy
  tel.: 32 736 17 31 lub 32 736 17 70
   (nakład wyczerpany)

   
do góry