Strona główna/Wydawnictwa WUG/Inne wydawnictwa/Ratownictwo górnicze w wybranych krajach Unii Europejskiej

Ratownictwo górnicze w wybranych krajach Unii Europejskiej

Ratownictwo górnicze w wybranych krajach Unii Europejskiej

Broszura "Ratownictwo górnicze w wybranych krajach Unii Europejskiej" wydana przez WUG zawiera artykuły poświęcone funkcjonowaniu służb ratownictwa górniczego w kilku krajach europejskich. Teksty pochodzą ze zbioru referatów wygłoszonych podczas XIV Spotkania Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich w czerwcu br. w Słowenii. Ta doroczna konferencja gromadzi przedstawicieli instytucji nadzoru górniczego z kilkunastu krajów Europy. Głównym celem tegorocznego Spotkania było omówienie systemów ratownictwa górniczego funkcjonujących w poszczególnych krajach Europy. W końcowym memorandum podpisanym przez uczestników Spotkania zasygnalizowano potrzebę pogłębienia współpracy międzynarodowej służb ratownictwa górniczego. Dostarczenie wiedzy na temat doświadczeń innych krajów z pewnością ułatwi to zadanie, stąd pomysł wydania niniejszej broszury.

W związku z przemianami strukturalnymi, jakie mają miejsce w polskim górnictwie, ewolucję przechodzi również system ratownictwa górniczego. Prześledzenie rozwiązań zastosowanych w krajach takich jak Niemcy czy Wielka Brytania, w których restrukturyzację górnictwa rozpoczęto wcześniej niż w Polsce, daje możliwość skorzystania z dobrych doświadczeń oraz uniknięcia błędów popełnionych przez innych. W broszurze zaprezentowano również systemowe rozwiązania w zakresie ratownictwa górniczego funkcjonujące w Irlandii, Republice Czeskiej i Rumunii. Porównanie organizacji służb ratownictwa górniczego w tych krajach ujawnia zasadnicze różnice. W Republice Czeskiej mamy do czynienia z systemem ratownictwa górniczego, który, podobnie jak w Polsce, opiera się na działalności wyspecjalizowanych stacji ratownictwa oraz służb ratownictwa przedsiębiorców górniczych. W kolei w Irlandii brak jest jednorodnego systemu w tym zakresie, choć w ostatnich latach poczyniono pewne kroki w celu unifikacji rozwiązań stosowanych w poszczególnych kopalniach.

Broszurę uzupełniają dane adresowe podmiotów realizujących zadania w dziedzinie ratownictwa górniczego, które mogą okazać się pomocne w kontaktach polskich służb ratowniczych z zagranicznymi partnerami.

SPIS TREŚCI

 • Przedmowa Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
 • Pat Griffin, Mike Lowther, John Grennan (Irlandia)
  "Organizacja ratownictwa górniczego w Irlandi"
 • Ulrich Kullmann (Niemcy)
  "Organizacja ratownictwa górniczego w Niemczec"
 • Klaus Freytag, Wolfgang Buckwitz (Niemcy)
  "Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo w Łużyckim Zagłębiu Węgla Brunatnego"
 • Ivo Pěgřímek, Antonín Taufer (Republika Czeska)
  "Służba ratownictwa górniczego w Republice Czeskiej"
 • Artur George Gaman, Constantin Lupu, Corneliu Popescu, Daniel Pupazan (Rumunia)
  "Uregulowania prawne dotyczące działań operacyjnych i ratownictwa w środowisku toksycznym, wybuchowym i łatwopalnym w przemyśle rumuńskim"
 • Ian Waugh (Wielka Brytania)
  "Problemy funkcjonowania nowoczesnego ratownictwa górniczego w brytyjskim górnictwie podziemnym"
 • "Wybrane podmioty realizujące zadania w zakresie ratownictwa górniczego w krajach Europy"
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2014-12-09 Ratownictwo górnicze
ilość pobrań: 2598
Ratownictwo górnicze 1.02MB zobacz
do góry