Strona główna/Polityka prywatności

Polityka prywatności

oraz wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Wyższego Urzędu Górniczego oraz Okręgowych Urzędów Górniczych

Szanujemy Państwa prawo do prywatności

 

Ochrona prywatności

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach (zwany dalej „Administratorem”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez Wyższy Urząd Górniczy (zwane dalej "Serwisami"). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami. Serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Wszelkie dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisów przeznaczone są na użytek Wyższego Urzędu Górniczego. Wyższy Urząd Górniczy oraz Okręgowe Urzędy Górnicze nie wykorzystują zebranych automatycznie danych do jakiejkolwiek formy profilowania.         

 

Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników Serwisów gromadzone są na dwa sposoby:

1. Informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika

Prosimy o podanie danych osobowych Użytkowników korzystających z wniosków i formularzy umieszczonych w sekcji „DO POBRANIA” - „FORMULARZE”, w celu przyśpieszenia realizacji zadań określonych w przepisach prawa. Wypełnione wnioski lub formularze można wysłać poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, listownie na adres Wyższego Urzędu Górniczego lub osobiście w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego. Aby złożyć dokument elektronicznie do Wyższego Urzędu Górniczego konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP http://epuap.gov.pl Autoryzacja dokumentów składanych przez platformę ePUAP jest możliwa za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego albo za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP.

2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów - wśród nich mogą być:

 • adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania dodatkowych logów wewnątrz serwisu, które łączą adres IP z kontem klienta. Logi te służą wyłącznie w celu analizy ewentualnych problemów technicznych przy korzystaniu z witryny.
 • pliki tekstowe (ang. „cookies") wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie przechowują jedynie dane wymagane przez serwis WWW do prawidłowego działania.

Mechanizm cookies

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji Użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

 • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki, używanych do przeglądania stron internetowych - pozwalają np. dowiedzieć się, czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas, ani dla naszych komputerów, czy smartfonów - nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „cookies” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Poniżej linki do opisanych przez producentów sposobów blokowania przyjmowania plików cookies:

W większości przypadków zablokowanie plików cookie nie powinno wpłynąć na funkcjonalność serwisów internetowych, mogą jednak wystąpić sytuacje, że serwis zachowa się w nieoczekiwany sposób.

Wyższy Urząd Górniczy nie gromadzi danych osobowych osób odwiedzających witrynę.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem danych zawartych w formularzach i wnioskach umieszczonych na stronach serwisów internetowych administrowanych przez Wyższy Urząd Górniczy i przesłanych do urzędów górniczych są:

 1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31;
 2. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, 80-435 Gdańsk, ul. Biała 1;
 3. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, 40-833 Katowice, ul. Obroki 87;
 4. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44;
 5. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, 31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 3;
 6. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, 38-402 Krosno, ul. Armii Krajowej 3;
 7. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, 20-143 Lublin, ul. Magnoliowa 2;
 8. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, 61-129 Poznań, ul. Małachowskiego 10;
 9. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, 44-264 Jankowice, ul. Świerklańska 54;
 10. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 46;
 11. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, 50-151 Wrocław, ul. Kotlarska 41.

Urzędy górnicze przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Kto jest inspektorem danych osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji praw prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
Obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Michał Oset, , Wyższy Urząd Górniczy, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31.

 

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z ustaw i rozporządzeń (podstawa prawna podana w udostępnionych wnioskach i formularzach). W szczególności realizujemy zadania, które należą do zakresu działania Wyższego Urzędu Górniczego oraz Okręgowych Urzędów Górniczych.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych,
 • zażądać sprostowania Twoich danych osobowych,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Górniczym,
 • elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP,
 • listownie.

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL).

 

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

Skargę można wnieść do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Udostępnianie Twoich danych

Dane zawarte w formularzach mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Zmiana polityki prywatności

Wyższy Urząd Górniczy zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronie internetowej Urzędu. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

 

do góry