do góry
Strona główna / BHP w górnictwie / Statystyki / Nadzorowane zakłady

Nadzorowane zakłady

 Jednostki objęte nadzorem i kontrolą organów nadzoru górniczego w 2016 r., z uwzględnieniem stanu zatrudnienia i wydobycia

Lp.Rodzaj zakładu górniczego/zakładu/innej jednostkiLiczba

Zatrudnienie  (stan na 31.12.2016)

Wydobycie
w 2016 r.

1. Podziemne zakłady górnicze:  40 95 128  
 • wydobywające węgiel kamienny

23 (1)

79 762

70 366,6 tys. t (2)

 • węgla kamiennego w likwidacji
 9 (3)  1 012  -
 • węgla kamiennego w budowie

1

20

-

 • wydobywające rudy miedzi

3

12 275

33 619,9 tys.t

 • wydobywające rudy cynku i ołowiu

1

1 190

2 281,6 tys.t

 • wydobywające sól

1

756

711,2    tys.t (4)

 • wydobywające gips i anhydryt

1

112

163,4 tys.t

 • wydobywające solankę do celów leczniczych
 1  1,6 tys.m3
2. Zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg

20 (5)

1 445

-

3.

Odkrywkowe zakłady górnicze  

7 233

26 171  

 

wydobywające kopaliny ze złóż objętych własnością górniczą:

15

6 045

 brak całościowych danych

 •   wydobywające węgiel brunatny

11

6 001

59 576,1 tys.t

 •   wydobywające pozostałe kopaliny

4

44

 brak danych

wydobywające kopaliny ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

7 218(6)

20 126

brak danych

4. Otworowe zakłady górnicze: 95 3 260  
 • wydobywające ropę naftową i gaz ziemny

(7)

2 627

1 002,0 tys. t + 5,109 mld m3

 • wydobywające sól

(8)

91

3 578,1 tys. t

 • wydobywające siarkę

1

62

663,4 tys.t

 • wydobywające wody lecznicze, wody termalne i solanki

76

393

2 700 tys. m3

 • wydobywające metan z pokładów węgla

4

15

6 300 tys.  m3

 • podziemny magazyn gazu ziemnego

(9)

72

-

 • podziemne składowisko odpadów w likwidacji

1

0

-

1) 23 kopalnie wydobywające węgiel kamienny, prowadzące działalność na 34 ruchach (w tym 1 kopalnia w strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.).

2) Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu.

3) W strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
4) W tym wydobycie soli w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
5) W tym Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
6) Zakłady w różnej fazie działalności (prowadzące działalność, eksploatacja kopalin ze złóż nierozpoczęta, eksploatacja wstrzymana i zaniechana, w stanie likwidacji i rekultywacji).
7) W podanej liczbie mieszczą się: 2 zakłady górnicze wydobywające kopaliny na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 2 zakłady górnicze funkcjonujące jako Oddziały Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., tj. Oddział w Sanoku i Oddział w Zielonej Górze (obejmujące łącznie 54 kopalnie ropy naftowej lub gazu ziemnego oraz 7 podziemnych magazynów gazu ziemnego, w tym 2 – funkcjonujące poza krajowym systemem gazowniczym, w strukturze Oddziału w Zielonej Górze – podziemne magazyny gazu ziemnego zaazotowanego), oraz 5 zakładów górniczych funkcjonujących w strukturach innych podmiotów.
8) W tym 1 w likwidacji; w zakładzie górniczym IKS „Solino” funkcjonują 2 kopalnie, tj. KSiPMRiP „Góra” oraz KS „Mogilno”.
9)2 kawernowe podziemne magazyny gazu (KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo w rozbudowie).

10)Ze względu na specyfikę tej działalności, podmioty wykonujące roboty geologiczne mogą funkcjonować na obszarze właściwości miejscowych kilku urzędów górniczych (zatem faktyczna liczba pracowników może być niższa).

11)Liczba oddziałów podmiotów może być zawyżona ze względu na powtarzalność realizowanych usług w ramach kilku zakładów górniczych albo zakładów, o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz art. 86 Pgg.

Razem 7 388 126 004  
Zakłady wykonujące roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg 169 4 038 (10)  
Oddziały podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu 3942 (11) 50 171  
Razem   180 213    

 

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00