do góry
Strona główna / BHP w górnictwie / Statystyki / Nadzorowane zakłady

Nadzorowane zakłady

Zakłady objęte nadzorem urzędów górniczych wg stanu na 31.12.2015 r.

Lp.Rodzaj zakładuLiczba

Zatrudnienie  (stan na 31.12.2015)

Wydobycie
(tys. ton)

1. Podziemne zakłady górnicze :  40 99 283  
 • węgla kamiennego

30(1)

84 803

72 192,9(2)

 • węgla kamiennego w likwidacji
 3(3)  114  -
 • węgla kamiennego w budowie

1

20

-

 • rud miedzi

3

12 230

33 186,6

 • rud cynku i ołowiu

1

1 159

2 356,9

 • soli

1

837

639, 6(4)

 • gipsu i anhydrytu

1

120

157,8

2. Prowadzące roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej

17(5)

1 377

-

3.

Odkrywkowe zakłady górnicze  

7140 

28 129  

 

objęte własnością górniczą

18

6 351

 

 •    węgla brunatnego

12

6 274

63 401,9

 •    siarki (w likwidacji)

1

24

-

 •   pozostałe

5

53

 -

objęte prawem własności nieruchomości gruntowej

7122(6)

21 778

-

4. Otworowe zakłady górnicze : 92 3 480  
 • ropy i gazu

9(7)

2 703

922,89 + 5,28 mld m3

 • soli

2(8)

82

2 460,5

 • siarki

2(9)

270

665,3

 • wód leczniczych, termalnych i solanek

73

335

2 700 tys. m3

 • metanu z pokładów węgla

3

13

4 800 tys.  m3

 • podziemny magazyn gazu

2(10)

77

-

 • podziemne składowisko odpadów

1

0

-

1) 29 kopalń wydobywających węgiel kamienny (w tym 2 kopalnie w strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. - SRK S.A.) oraz 1 kopalnia będąca w strukturach SRK S.A. nie prowadząca wydobycia, a nie będąca w stanie likwidacji.

2) źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu.

3) W strukturach SRK S.A.
4) W tym wydobycie soli w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
5) W tym CZOK, w skład którego wchodzi 1 Rejon oraz 2 ruchy składające się z 14 pompowni, w tym 6 stacjonarnych.
6) Zakłady o różnej fazie działalności (prowadzące działalność, eksploatacja nie rozpoczęta, eksploatacja wstrzymana i zaniechana, w stanie likwidacji i rekultywacji).
7) W tym 57 kopalń ropy naftowej i/lub gazu ziemnego i 7 podziemnych magazynów gazu (w strukturach PGNiG S.A., z czego 2 magazynują gaz ziemny zaazotowany) oraz 2 kopalnie morskie.
8) W tym 1 zakład w likwidacji, pozostały 2 kopalnie: Kopalnia Soli i PMRiP „Góra” oraz Kopalnia Soli Mogilno.
9)W tym 1 zakład w likwidacji.

10)KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo w budowie.

Razem 7 289 132 269  
Oddziały - Zakłady wykonujące prace geologiczne 179 4 183*  
Firmy usługowe wykonujące pracę dla zakładów górniczych objętych nadzorem urzędów górniczych  3829** 51 505  
Razem   187 957    

*) Ze względu na specyfikę podmioty wykonujące roboty geologiczne mogą pracować na terenie właściwości miejscowych kilku urzędów górniczych (zawyżona ilość pracowników).

**) Liczba oddziałów firm.

Firmy usługowe, wykonujące prace dla zakładów objętych nadzorem urzędów górniczych wg stanu na 31.12.2015 r.

Lp.Prace wykonywane dla:

Liczba oddziałów firm

Zatrudnienie (stan na 31.12.2015)

1. Podziemne zakłady górnicze : 833 34 260
 • węgla kamiennego

646

25 772

 • węgla kamiennego w likwidacji
 9  300
 • węgla kamiennego w budowie   

4

12

 • rud miedzi

166

8 067

 • rud cynku i ołowiu

4

96

 • soli

0

0

 • gipsu i anhydrytu

4

13

2. Prowadzące roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej

42

868
3.

Odkrywkowe zakłady górnicze

1 759

9 241

objęte własnością górniczą 

140

4 162
 • węgla brunatnego

121

4 117

 • siarki (w likwidacji)

4

12

 • pozostałe

15

33

objęte prawem własności  nieruchomości gruntowej 

1 619

5 079

4. Otworowe zakłady górnicze : 1 100 6 441
 • ropy i gazu

982

6 065

 • soli

4

28

 • siarki

8

160

 • wód leczniczych, termalnych i solanek

41

93

 • metanu z pokładów węgla

5

5

 • podziemny magazyn gazu

60

90

 • podziemne składowisko odpadów 

0

0
5. Oddziały - zakłady wykonujące prace geologiczne 95 695
Razem

3 829

51 505Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00