do góry
Strona główna / BHP w górnictwie / Statystyki / Nadzorowane zakłady

Nadzorowane zakłady

 Jednostki objęte nadzorem i kontrolą organów nadzoru górniczego w 2017 r., z uwzględnieniem stanu zatrudnienia i wydobycia

Lp.Rodzaj zakładu górniczego/zakładu/innej jednostkiLiczba

Zatrudnienie - załoga własna (stan na 31.12.2017)

Wydobycie
w 2017 r.

1. Podziemne zakłady górnicze:  41 91 972  
 • wydobywające węgiel kamienny

21 (1)

76 697

65 479,9 tys. t (2)

 • węgla kamiennego w likwidacji
12 (3)  1 111  -
 • węgla kamiennego w budowie

1

34

-

 • wydobywające rudy miedzi

3

12 086

32 780,6 tys.t

 • wydobywające rudy cynku i ołowiu

1

1 071

1 797,3  tys.t

 • wydobywające sól

1

845

615,0    tys.t (4)

 • wydobywające gips i anhydryt

1

110

161,0 tys.t

 • wydobywające solankę do celów leczniczych
 18  1,5 tys.m3
2. Zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg

22 (5)

1 681

-

3.

Odkrywkowe zakłady górnicze  

7 399

28 280

 

wydobywające kopaliny ze złóż objętych własnością górniczą:

16

6 350

 brak całościowych danych

 •   wydobywające węgiel brunatny

11

6 305

61 351,4 tys. t

 •   wydobywające pozostałe kopaliny

5

45

 brak danych

wydobywające kopaliny ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

7 383(6)

21 930

brak danych

4. Otworowe zakłady górnicze: 93 3 447  
 • wydobywające ropę naftową i gaz ziemny

(7)

2 651

973,6 tys. t + 5,169 mld m3

 • wydobywające sól

(8)

96

3 951,3 tys. t

 • wydobywające siarkę

1

252

663,0 tys.t

 • wydobywające wody lecznicze, wody termalne i solanki

75

367

13 328 tys. m3

 • wydobywające metan z pokładów węgla

3

6

7 500 tys.  m3

 • podziemny magazyn gazu ziemnego

(9)

75

-

 • podziemne składowisko odpadów w likwidacji

1

0

-

1) 21 kopalń wydobywających węgiel kamienny, prowadzących działalność na 32 ruchach.

2) Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu.

3) W strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
4) W tym wydobycie soli w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
5) W tym Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
6) Zakłady w różnej fazie działalności (prowadzące działalność, eksploatacja kopalin ze złóż nierozpoczęta, eksploatacja wstrzymana i zaniechana, w stanie likwidacji i rekultywacji).
7) W podanej liczbie mieszczą się: 2 zakłady górnicze wydobywające kopaliny na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 2 zakłady górnicze funkcjonujące jako Oddziały Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., tj. Oddział w Sanoku i Oddział w Zielonej Górze (obejmujące łącznie 54 kopalnie ropy naftowej lub gazu ziemnego oraz 7 podziemnych magazynów gazu ziemnego, w tym 2 – funkcjonujące poza krajowym systemem gazowniczym, w strukturze Oddziału w Zielonej Górze – podziemne magazyny gazu ziemnego zaazotowanego), oraz 5 zakładów górniczych funkcjonujących w strukturach innych podmiotów.
8) W tym 1 w likwidacji; w zakładzie górniczym IKS „Solino” funkcjonują 2 kopalnie, tj. KSiPMRiP „Góra” oraz KS „Mogilno”.
9)2 kawernowe podziemne magazyny gazu (KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo w rozbudowie).

10)Ze względu na specyfikę tej działalności, podmioty wykonujące roboty geologiczne mogą funkcjonować na obszarze właściwości miejscowych kilku urzędów górniczych (zatem faktyczna liczba pracowników może być niższa).

11)Liczba oddziałów podmiotów może być zawyżona ze względu na powtarzalność realizowanych usług w ramach kilku zakładów górniczych albo zakładów, o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz art. 86 Pgg.

Razem 7 555 125 380  
Zakłady wykonujące roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg 192 3 599 (10)  
Oddziały podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu 4003 (11) 48 613  
OGÓŁEM ZATRUDNIENIE (załoga własna + firmy usługowe)   177 592    

 

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00