do góry
Strona główna / BHP w górnictwie / Statystyki / Nadzorowane zakłady

Nadzorowane zakłady

 Jednostki objęte nadzorem i kontrolą organów nadzoru górniczego w 2018 r., z uwzględnieniem stanu zatrudnienia i wydobycia

Lp.Rodzaj zakładu górniczego/zakładu/innej jednostkiLiczba

Zatrudnienie - załoga własna (stan na 31.12.2018)

Wydobycie
w 2018 r.

1. Podziemne zakłady górnicze:  43 91 014  
 • wydobywające węgiel kamienny

20 (1)

75 225

63 384,0 tys. t (2)

 • węgla kamiennego w likwidacji
16 (3)  1 749  -
 • wydobywające rudy miedzi

3

12 154

31 804,9 tys.t

 • wydobywające rudy cynku i ołowiu

1

998

1 674,0  tys.t

 • wydobywające sól

1

772

901,3    tys.t (4)

 • wydobywające gips i anhydryt

1

101

150,6 tys.t

 • wydobywające solankę do celów leczniczych
 15  1,4 tys.m3
2. Zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg

22 (5)

1 992

-

3.

Odkrywkowe zakłady górnicze  

7 384

29 033

 

wydobywające kopaliny ze złóż objętych własnością górniczą:

16

6 493

 brak całościowych danych

 •   wydobywające węgiel brunatny

11(6)

6 449

58 567,1 tys. t

 •   wydobywające pozostałe kopaliny

5

44

 brak danych

wydobywające kopaliny ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

7 368(7)

22 540

brak danych

4. Otworowe zakłady górnicze: 94 3 417  
 • wydobywające ropę naftową i gaz ziemny

(8)

2 576

992,0 tys. t + 5,057 mld m3

 • wydobywające sól

(9)

89

3 248,3 tys. t

 • wydobywające siarkę

2

306

617,4 tys.t

 • wydobywające wody lecznicze, wody termalne i solanki

75

368

13 576 tys. m3

 • wydobywające metan z pokładów węgla

3

6

5 213,2 tys.  m3

 • podziemny magazyn gazu ziemnego

(10)

72

-

 • podziemne składowisko odpadów w likwidacji

1

0

-

1) 20 kopalń wydobywających węgiel kamienny, prowadzących działalność na 30 ruchach.

2) Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu.

3) W strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
4) W tym wydobycie soli w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
5) W tym Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

6)W tym 3 odkrywki w fazie likwidacji.
7) Zakłady w różnej fazie działalności (prowadzące działalność, eksploatacja kopalin ze złóż nierozpoczęta, eksploatacja wstrzymana i zaniechana, w stanie likwidacji i rekultywacji).
8) W podanej liczbie mieszczą się: 2 zakłady górnicze wydobywające kopaliny na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 2 zakłady górnicze funkcjonujące jako Oddziały Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., tj. Oddział w Sanoku i Oddział w Zielonej Górze (obejmujące łącznie 54 kopalnie ropy naftowej lub gazu ziemnego oraz 7 podziemnych magazynów gazu ziemnego, w tym 2 – funkcjonujące poza krajowym systemem gazowniczym, w strukturze Oddziału w Zielonej Górze – podziemne magazyny gazu ziemnego zaazotowanego), oraz 5 zakładów górniczych funkcjonujących w strukturach innych podmiotów.
9) W tym 1 w likwidacji; w zakładzie górniczym IKS „Solino” funkcjonują 2 kopalnie, tj. KSiPMRiP „Góra” oraz KS „Mogilno”.
10)2 kawernowe podziemne magazyny gazu (KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo w rozbudowie).

11)Ze względu na specyfikę tej działalności, podmioty wykonujące roboty geologiczne mogą funkcjonować na obszarze właściwości miejscowych kilku urzędów górniczych (zatem faktyczna liczba pracowników może być niższa).

12)Liczba oddziałów podmiotów może być zawyżona ze względu na powtarzalność realizowanych usług w ramach kilku zakładów górniczych albo zakładów, o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz art. 86 Pgg.

Razem 7 543 125 456  
Zakłady wykonujące roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg 181 3 338(11)  
Oddziały podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu 3816 (12) 51 628  
OGÓŁEM ZATRUDNIENIE (załoga własna + firmy usługowe)   180 422    

 

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00