do góry

Formularze

Kategoria: Patronat honorowy [ 1 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik rtf Wniosek o patronat honorowy Prezesa WUG
16-12-29 14:09 30.68KB pobierz plik: Wniosek o patronat honorowy Prezesa WUG
Kategoria: Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej [ 4 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik rtf 1_AD. Formularz protokołu przekazania Prezesowi WUG dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego
17-01-11 23:24 170.33KB pobierz plik: 1_AD. Formularz protokołu przekazania Prezesowi WUG dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego
plik rtf 2_AD. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego, przekazywanych Prezesowi WUG
16-12-29 14:04 223.82KB pobierz plik: 2_AD. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego, przekazywanych Prezesowi WUG
plik rtf 3_AD. Formularz zawierający podstawowe informacje dotyczące zlikwidowanego zakładu górniczego
16-12-29 14:04 193.86KB pobierz plik: 3_AD. Formularz zawierający podstawowe informacje dotyczące zlikwidowanego zakładu górniczego
plik rtf 4_AD. Formularz wniosku o udostępnienie informacji o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym
16-12-29 14:04 77.66KB pobierz plik: 4_AD. Formularz wniosku o udostępnienie informacji o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym
Kategoria: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (nie dotyczy, udzielanej przez Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, informacji o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym) [ 2 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej.pdf
16-12-29 14:06 229.93KB pobierz plik: wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej.pdf
plik rtf wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej.rtf
16-12-29 14:06 247.59KB pobierz plik: wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej.rtf
Kategoria: Kwalifikacje górnicze - formularze [ 4 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik rtf 1. Formularz wniosku do Prezesa WUG o stwierdzenie kwalifikacji
16-08-16 10:21 396.57KB pobierz plik: 1. Formularz wniosku do Prezesa WUG o stwierdzenie kwalifikacji
plik rtf 2. Formularz wniosku do Dyrektora OUG o stwierdzenie kwalifikacji - podziemne
16-08-16 10:22 422.31KB pobierz plik: 2. Formularz wniosku do Dyrektora OUG o stwierdzenie kwalifikacji - podziemne
plik rtf 3. Formularz wniosku do Dyrektora OUG o stwierdzenie kwalifikacji - odkrywki
16-08-16 10:23 358.4KB pobierz plik: 3. Formularz wniosku do Dyrektora OUG o stwierdzenie kwalifikacji - odkrywki
plik rtf 4. Formularz wniosku do Dyrektora OUG o stwierdzenie kwalifikacji - otworowe
16-08-16 10:25 384.95KB pobierz plik: 4. Formularz wniosku do Dyrektora OUG o stwierdzenie kwalifikacji - otworowe
Kategoria: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych WUG [ 7 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WUG
17-03-22 09:36 388.26KB pobierz plik: 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WUG
plik rtf 2. Oświadczenie o wysokości średniego dochodu w roku kalendarzowym osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WUG
17-03-22 09:37 100.71KB pobierz plik: 2. Oświadczenie o wysokości średniego dochodu w roku kalendarzowym osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WUG
plik rtf 3. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie
17-03-22 09:38 127.79KB pobierz plik: 3. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie
plik rtf 4. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej, trwającego nie krócej niż 7 kolejnych dni kalendarzowych, odbywanego w okresie roku szkolnego
17-03-22 09:39 110.83KB pobierz plik: 4. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej, trwającego nie krócej niż 7 kolejnych dni kalendarzowych, odbywanego w okresie roku szkolnego
plik rtf 5. Wniosek o przyznanie świadczenia okolicznościowego
17-03-22 09:40 100.56KB pobierz plik: 5. Wniosek o przyznanie świadczenia okolicznościowego
plik rtf 6. Wniosek o udzielenie wsparcia materialnego
17-03-22 09:41 133.23KB pobierz plik: 6. Wniosek o udzielenie wsparcia materialnego
plik rtf 7. Wniosek o udzielenie pożyczki
17-03-22 09:43 111.25KB pobierz plik: 7. Wniosek o udzielenie pożyczki

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00