do góry

Current data

Accidents in mining from 1st January 2020 to  (900)

 

Number of fatal accidents

Number of serious accidents

Accidents in total  as on
04.2020

MINING IN TOTAL
6 2 677
of which:
hard coal mining
own crew
3 1 461
contractors
0 0 106
copper ore mining
own crew
1 1 48
contractors
0 0 23
surface mining
own crew
2 0 13
contractors
0 0 8
borehole mining and plants conducting geological works
own crew
0 0 11
contractors
0 0 1
other mining
own crew
0 0 6
contractors
0 0 0

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00