do góry

Dyrektor Generalny

mgr Justyna Pikiewicz 

Kompetencje

Podstawowe kompetencje Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605, 1807, 1948 i 2260) oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086).

Życiorys

Justyna Pikiewicz jest prawnikiem. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od 1998 r. do 2010 r. pracowała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, początkowo w Dziale Zamówień Publicznych, następnie na stanowisku zastępcy kierownika Działu Spraw Osobowych, a od 2007 r. jako zastępca kanclerza.

Pełniła także m.in. funkcję arbitra z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W latach 2010-2011, jako ekspert ds. zamówień publicznych, współpracowała z Deloitte Business Consulting w Warszawie oraz Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Katowicach. 

W maju 2011 r. rozpoczęła pracę w Wyższym Urzędzie Górniczym i kierowała Biurem Dyrektora Generalnego, do którego zadań należy całokształt spraw kadrowych, administracyjnych, gospodarczych, transportowych oraz informatycznych, związanych z działalnością urzędów górniczych.

W lutym 2016 r. została powołana na stanowisko dyrektora generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Ma męża i córkę.

Kontakt

  • Sekretariat tel. 32 736 17 55
  • Faks: 32 251 31 96, 32 251 48 84
  • e-mail: 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik jpg Zdjęcie dla prasy Justyna Pikiewicz
17-11-03 00:29 6.4MB pobierz plik: Zdjęcie dla prasy Justyna Pikiewicz

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00