Strona główna/O nas/WUG/Misja i wizja urzędów górniczych

Misja i wizja urzędów górniczych

Misja

Wykonując służbę publiczną, dążymy do poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalnego zagospodarowania złóż kopalin oraz ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko.

Wizja

Urzędy górnicze są postrzegane jako organizacja specjalistyczna i przyjazna obywatelom. Działamy w sposób zaplanowany, stosując nowoczesne narzędzia pracy. Nasi eksperci kontrolują i doradzają. Rozwiązujemy problemy polskiego górnictwa.

Urzędy górnicze realizują swoją misję od ponad stu lat. To obywatele poprzez swoich demokratycznie wybranych przedstawicieli zdecydowali, że dobrem wymagającym szczególnej, instytucjonalnej ochrony ze strony państwa polskiego są bezpieczne i higieniczne warunki pracy górników. Za konieczne uznano również stworzenie instytucjonalnych ram nadzoru nad działalnością górniczą dla zapewnienia racjonalnego gospodarowania zasobami złóż i ograniczania negatywnych wpływów górnictwa na środowisko. Misja urzędów górniczych pozostaje nadal aktualna. Przeobrażeniom ulega jednak charakter problemów stojących przed polskim górnictwem, zmieniają się także priorytety rządu i sposób funkcjonowania administracji publicznej. Aby lepiej realizować swoje zadania, urzędy górnicze podejmują działania, które przybliżają nadzór górniczy do ideału organizacji specjalistycznej, zarządzanej w sposób profesjonalny i nowoczesny, umiejętnie łączącej funkcje kontrolne i doradcze. Działaniom tym  przyświeca nadrzędny cel: rozwiązanie istotnych z punktu widzenia dobra publicznego problemów polskiego górnictwa.

 

do góry