II Wiceprezes

Zdjęcie Wiceprezesa WUG Piotra Wojtacha

II Wiceprezes mgr inż. Piotr Wojtacha

Kompetencje

II Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego:

 • sprawuje bezpośredni nadzór nad dyrektorami okręgowych urzędów górniczych w Kielcach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Rybniku oraz Warszawie;
 • sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad Departamentem Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, Departamentem Warunków Pracy i Szkolenia oraz Biurem - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej;
 • załatwia sprawy dotyczące: 
  • wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029), w odniesieniu do zakładów górniczych oraz zakładów objętych właściwością miejscową dyrektorów okręgowych urzędów górniczych w Kielcach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Rybniku oraz Warszawie,
  • nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, w zakresie grupy XVII,
  • gromadzenia, archiwizowania i udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
  • stwierdzania kwalifikacji, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1 lit. d i e oraz pkt 2-4 Pgg,
  • uznawania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych,
  • wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, w zakresie środków ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego;
 • wyznacza osoby sprawujące nadzór nad pogotowiem technicznym Wyższego Urzędu Górniczego oraz zatwierdza plan wykonywania czynności pogotowia technicznego Wyższego Urzędu Górniczego.

Życiorys

Piotr Wojtacha urodził się 23 marca 1959 r. w Chmielniku. Absolwent Technikum Geologicznego w Kielcach oraz Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie górnictwa i geologii. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej, Wydział Organizacji i Zarządzania w zakresie zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwie.
Przed podjęciem pracy w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach pracował w KWK „Gliwice” w Gliwicach w Dziale Mierniczo-Geologicznym. W Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach zajmował następujące stanowiska:

 • 1991-2002 nadinspektor zakładów górniczych,
 • 2002-2009 zastępca dyrektora Urzędu,
 • 2009-2010 dyrektor Urzędu.

W okresie od 1 styczna 2011 r. do chwili objęcia stanowiska Wiceprezesa WUG kierował Departamentem Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego.
W toku pracy zawodowej zdobył szereg specjalistycznych uprawnień:

 • geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych;
 • uprawnienia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa kategorii: 02, IV, VI; 
 • uprawnienia Wojewody Krakowskiego kategorii XII; 
 • stwierdzających posiadanie kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku kierownika działu mierniczo-geologicznego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny; 
 • świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku kierownika ruchu zakładu górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych.

Ma żonę i dwie córki.

Kontakt

Sekretariat tel.: 32 736 17 64

Faks: 32 251 31 96

e-mail:

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
jpg 2017-11-03 Zdjęcie dla prasy Piotr Wojtacha
ilość pobrań: 2248
Zdjęcie dla prasy Piotr Wojtacha 7.83MB zobacz
do góry