do góry

Okres po 1989

1995

 • Zakończono prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

1996

 • Prezes WUG powołał Komisję ds. Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.
 • WUG był organizatorem II Spotkania Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich.

1999

 • Powołano Centrum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej Likwidowanych Zakładów Górniczych (obecnie Archiwum Dokumenacji Mierniczo-Geologicznej).
 • WUG brał udział w opracowaniu i przedłożeniu w 1999 roku Sejmowi RP rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
 • Rozpoczęto prace nad projektami nowych aktów wykonawczych, które wydane zostaną na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

2001

 • 27 lipca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2002 r.

2002

 • Urzędy górnicze przejęły nadzór i kontrolę nad zakładami górniczymi wydobywającymi kopaliny pospolite.
 • Minister właściwy do spraw administracji publicznej objął nadzór nad Prezesem WUG.

2004

 • Od 1 maja 2004 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest organem wyspecjalizowanym kontroli wyrobów wprowadzanych do obrotu w zakresie wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych oraz organem upoważnionym do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych.
 • We Wrocławiu odbyło się X Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich, zorganizowane przez WUG.
 • 1 grudnia Wyższy Urząd Górniczy otrzymał certyfikat systemu zarządzania jakością w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001.

2007

 • Od 24 lutego Prezes Wyższego Urzędu Górniczego podlega ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
 • 23 listopada Wyższy Urząd Górniczy obchodził jubileusz 85-lecia. Uroczystości odbyły się w gmachu Biblioteki Śląskiej.

2011

 • 9 czerwca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 r.
 • We wrześniu w Krakowie odbyło się XVII Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich, zorganizowane przez WUG. 
 • Rozpoczęły się obchody  90-lecie istnienia nadzoru górniczego w Polsce pod hasłem „Górnictwo z zasadami”.

2012

 • 22 czerwca w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbyły się uroczyste obchody 90-lecia nadzoru górniczego w Polsce. Patronat honorowy nad jubileuszowymi imprezami sprawował Prezydent RP Bronisław Komorowski.
 • 27 sierpnia zawarte zostało porozumienie o współpracy Wyższego Urzędu Górniczego z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Umowę podpisali Prezes WUG Piotr Litwa i Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.
 • 14 września w Doniecku na Ukrainie Prezes WUG Piotr Litwa podpisał Deklarację o współpracy pomiędzy Wyższym Urzędem Górniczym Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Służbą Nadzoru Górniczego i Bezpieczeństwa Przemysłowego Ukrainy.
 • 25 października  w ramach uroczystych obchodów 90-lecia istnienia nadzoru górniczego w Polsce miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Izby Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego.
 • 16 listopada Piotr Litwa, prezes WUG otrzymał prestiżową Nagrodę Specjalną "Czarny Diamenty", którą honorowani są ludzi, instytucje, stowarzyszenia lub firmy szczególnie zasłużone dla rozwoju gospodarki regionu.

2013

 • 19 stycznia Wyższy Urząd Górniczy został uhonorowany Oskardem, specjalnym wyróżnieniem Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego przyznawanym instytucjom i osobom, które swoją pracą, energią i talentem kształtują oblicze przemysłu węglowego i regionu. 
 • 19 stycznia dr inż. Piotr Litwa prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji. Wyróżnienie zostało przyznane z okazji 90-lecia nadzoru górniczego w Polsce i w uznaniu osobistych zasług prezesa WUG dla przemysłu wydobywczego.
 • Dyrektor OUG w Kielcach Marzena Rabiasz, pierwsza górnicza policjantka z generalskim stopniem została laureatką Narcyza 2013 - wyróżnieniem Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego dla kobiet wybitnych: przedstawicielek kultury, nauki, polityki, medycyny i reprezentantek innych dziedzin życia.

2014

 • 1 kwietnia wraz z wejściem w życie nowego Statutu WUG zmieniła się struktura organizacyjna nadzoru górniczego. W WUG powstały: dwa nowe departamenty górnictwa: Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego oraz Departament Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa oraz Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

2015

 • 30 marca ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku (Dz. U. poz. 455) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. poz. 456). Rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00