Strona główna/O nas/WUG/Historia/Izba Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego

Izba Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego

25 października 2012 r. w ramach uroczystych obchodów 90-lecia istnienia nadzoru górniczego w Polsce, odbywających się pod hasłem „Górnictwo z zasadami”, miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Izby Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego. Zgromadzono w niej szereg interesujących eksponatów przedstawiających historię polskiego nadzoru górniczego. Wśród nich znajdują się zbiory dawnych przepisów górniczych, reprodukcje starych map, planów i schematów zatwierdzanych przez nadzór górniczy, archiwalne zdjęcia pracowników nadzoru górniczego oraz liczne przyrządy pomiarowe i specjalistyczne. Szczególnie cennymi eksponatami Izby Tradycji są narzędzia górnicze z XIX w. - korytko drewniane do przygotowania glinki przebitkowej z kopalni "Fryderyk" i skórzane nakrycie głowy tarnogórskiego gwarka.

Nowa Izba Tradycji mieści się obecnie w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach, który został oddany do użytku w grudniu 1925 r. Pierwotnie była to elegancka willa, zaprojektowana przez architektów z Unii Budowlanej w Katowicach. Mieszkał w niej jeden z dyrektorów Fabryki Materiałów Wybuchowych „Lignoza” w Krywałdzie (obecnie dzielnica Knurowa). Po II wojnie rezydencja przemieniła się w budynek wielorodzinny.

Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z marca 2012 r. dawna willa została objęta ochroną jako część „historycznego układu urbanistycznego”, tzw. południowej dzielnicy śródmieścia Katowic.

11 grudnia 2017 r. w ramach jubileuszowych obchodów Dnia Górnika Wyższego Urzędu Górniczego, odbyła się kameralna uroczystość nadania Izbie Tradycji imienia zmarłego w 2008 r. wiceprezesa WUG - Jana Szczerbińskiego - jedna z  najbardziej znanych i najdłużej sprawujących swoją funkcję postaci środowiska górniczego.

Strona internetowa Izby Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego

Istnieje możliwość zwiedzania Izby Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego przez osoby indywidualne i grupy maksymalnie 20-osobowe, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 32 736 19 01

do góry