do góry

Okres międzywojenny

1922

  • Powołano rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 czerwca 1922 roku Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. Okręg administracyjny urzędu obejmował obszar ówczesnego województwa śląskiego.
  • Ustanowiono rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z 27 czerwca 1922 roku w obrębie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach cztery okręgowe urzędy górnicze: w Rybniku, Królewskiej Hucie (Chorzów), Katowicach i Tarnowskich Górach.

1923

  • Weszło w życie "Rozporządzenie Górniczo-Policyjne Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach" z 2 lipca 1923 roku.

1924

  • Powołano z inicjatywy Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach Kopalnię Doświadczalną "Barbara" i Centralę Ratownictwa Górniczego w Pniowcu, przeniesioną później do Mikołowa.

1932

  • Wprowadzono rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 29 listopada 1930 roku pierwsze polskie Prawo górnicze.

1939

  • Po wybuchu drugiej wojny światowej w 1939 roku, zostały przejęte, działające na obszarze Rzeczypospolitej, trzy wyższe urzędy górnicze: w Katowicach, Krakowie i Lwowie, przez okupanta niemieckiego (WUG w Katowicach i Krakowie) oraz radzieckiego (WUG we Lwowie).
     

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00