do góry

Wiadomości WUG

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.

12 Października 2018

W czwartek, 11 października br., w siedzibie PGG S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego Murcki-Staszic w Katowicach, odbyło się 19. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli Wiceprezydent Miasta Katowice oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz kopalń: KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła i KWK Wujek.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej kopalń PGG S.A., dokonanej
w okresie II i III kwartału 2018 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Ponadto omówiono postęp prac związanych z likwidacją zakładów górniczych SRK S.A., a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych PGG S.A.

Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych
z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego – w IV kwartale 2018 r. i I kwartale 2019 r. – zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów
na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

wszystkie wiadomości

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00