Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/W trosce o bezpieczną pracę

W trosce o bezpieczną pracę

11 Października 2018

W środę, 10 października br., w TAURON Wydobycia S.A. w Jaworznie,  przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego uczestniczyli w spotkaniu roboczym z przedstawicielami służb BHP zakładów górniczych TAURON Wydobycie S.A. oraz Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o. w Jaworznie, która w ramach zawartej umowy świadczy usługi w zakresie przeprowadzania szkoleń dla Spółki.

Spotkanie zostało zainicjowane przez Prezesa Zarządu TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie Zdzisława Filipa oraz kierownictwo  Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, w ramach wymiany dobrych praktyk. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu TAURON Wydobycie S.A., który  podkreślił rolę  i znaczenie służb BHP w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa zakładów górniczych oraz rolę i znaczenie współpracy z organami nadzoru górniczego.

Spotkanie miało charakter roboczy, w ramach którego:

  • Dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia WUG Piotr Karkula, szczegółowo przedstawił stan bezpieczeństwa w polskim górnictwie, zwracając uwagę na wzrost wypadków śmiertelnych i ciężkich w górnictwie węgla kamiennego, w porównaniu do roku ubiegłego, oraz zwrócił uwagę na wzrost liczby wypadków w grupie energomechanicznej;
  • z-ca Dyrektora Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia WUG Alicja Stefaniak, przedstawiła wnioski z nadzoru i kontroli w zakresie szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego, zwracając szczególną uwagę na nieprawidłowości dotyczące szkoleń praktycznych oraz kwalifikacji wykładowców;
  • gł. specjalista Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia WUG Artur Kukulski omówił wnioski z kontroli działalności służb BHP;
  • zagadnienia dotyczące problematyki bezpieczeństwa w zakresie obsługi maszyn i urządzeń górniczych, trybu wydawania upoważnień omówione zostały przez gł. specjalistę Departamentu Energomechanicznego Adama Kowola oraz przez Kierownika Zespołu BHP i Szkolenia TAURUN Wydobycie S.A. Remigiusza Małochę.

W czasie spotkania dużo miejsca poświecono na dyskusję  na temat działań jakie powinny być podjęte w celu eliminacji udziału pracowników w wypadkach i niebezpiecznych zdarzeniach, eliminacji ryzykownych zachowań pracowników. Wskazując na zaistniałe w polskim górnictwie zdarzenia wypadkowe oraz wyniki kontroli w zakresie szkoleń, przeprowadzonych przez organy nadzoru górniczego, zarówno  u przedsiębiorców, jak również w jednostkach prowadzących szkolenia, uczestnicy spotkania podkreślili słuszność organizacji takich spotkań, których celem jest wyznaczanie wspólnych kierunków działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pracy.

do góry